1
00:00:06,081 --> 00:00:09,206
{\an8}Roberte Berchtolde, tímto vás odsuzuji
k 15 dnům odnětí svobody.

2
00:00:09,289 --> 00:00:11,248
Patnáct dní?

3
00:00:11,331 --> 00:00:14,498
Když jsem tě poprvé spatřil,
byl jsem ochromený.

4
00:00:14,581 --> 00:00:17,123
Myslím, že bez tvého
jedinečného světla bych nemohl žít.

5
00:00:17,206 --> 00:00:20,164
Je to velmi zkažený člověk, Jani.

6
00:00:20,248 --> 00:00:24,164
To vy mě týráte! Už nejsem dítě!

7
00:00:24,248 --> 00:00:28,873
Rád bych pozval každého,
kdo chce vypovídat.

8
00:00:28,956 --> 00:00:31,373
I když ji přivedete zpátky,
stejně zase odejde.

9
00:00:31,998 --> 00:00:34,039
Zeptám se jeho kurátora,

10
00:00:34,123 --> 00:00:37,539
ale chce,
aby to vypadalo, že odešla z vlastní vůle.

11
00:00:37,623 --> 00:00:39,206
Jsi zrůda.

12
00:00:39,289 --> 00:00:44,706
Bezcitný a odporný člověk
a já od tebe svou dceru dostanu,

13
00:00:44,789 --> 00:00:46,623
i kdyby to bylo to poslední,
co na tomto světě udělám.

14
00:00:52,498 --> 00:00:53,831
<i>Kde jsi, B?</i>

15
00:00:53,914 --> 00:00:55,206
<i>Je Jan s tebou?</i>

16
00:00:56,414 --> 00:00:57,581
<i>Ne.</i>

17
00:00:57,664 --> 00:01:00,998
<i>Ne, Mary Ann. Volala mi.</i>

18
00:01:01,081 --> 00:01:02,539
<i>Řekla, že utekla.</i>

19
00:01:02,623 --> 00:01:05,581
<i>Celé ráno se tu upíjím k smrti.</i>

20
00:01:05,664 --> 00:01:07,706
PODLE SKUTEČNÉ UDÁLOSTI

21
00:01:31,956 --> 00:01:35,539
Ahoj, andílku. Řídíš se mými pokyny?

22
00:01:35,623 --> 00:01:37,831
Nechala jsi vzkaz, jak jsem ti řekl?

23
00:01:37,914 --> 00:01:40,123
Dobře.

........