1
00:00:06,581 --> 00:00:08,456
{\an8}Netušíš, kam jeli?

2
00:00:08,539 --> 00:00:09,373
{\an8}To je on.

3
00:00:09,456 --> 00:00:11,831
To je ta holka,
kterou viděl biskup Paulsen.

4
00:00:11,914 --> 00:00:13,789
Byla to dcera někoho jiného.

5
00:00:13,873 --> 00:00:15,414
Mohl jste tomu zabránit.

6
00:00:15,498 --> 00:00:16,789
Kál se.

7
00:00:16,873 --> 00:00:19,123
Myslel jsem, že dělám správnou věc.

8
00:00:19,206 --> 00:00:20,664
Její matka tragicky zemřela.

9
00:00:20,748 --> 00:00:23,748
Jsme hrdé, že můžeme podpořit
vaši práci pro Bílý dům,

10
00:00:23,831 --> 00:00:24,706
pane Toblere.

11
00:00:24,789 --> 00:00:26,414
Postarejte se o mou Janis.

12
00:00:26,498 --> 00:00:27,956
Musíš ho přimět mluvit,

13
00:00:28,039 --> 00:00:30,039
aby nás za ní dovedl.

14
00:00:30,123 --> 00:00:33,206
<i>Je to čisté peklo, Mary Ann.
Nevědět, kde je.</i>

15
00:00:33,289 --> 00:00:35,331
<i>Jen přemýšlím
o všech těch hrozných věcech,</i>

16
00:00:35,414 --> 00:00:37,248
<i>které se jí tam venku můžou přihodit.</i>

17
00:00:37,331 --> 00:00:40,748
Jsi zlý člověk.

18
00:00:40,831 --> 00:00:41,831
Zlý!

19
00:00:56,456 --> 00:01:00,998
PODLE SKUTEČNÉ UDÁLOSTI

20
00:01:38,414 --> 00:01:39,748
Vyber si, co chceš.

21
00:01:41,581 --> 00:01:43,373
Párky v rohlíku.

22
00:01:44,039 --> 00:01:47,873
Párky v rohlíku? Ze všech věcí na světě
chceš párek v rohlíku?

23
00:01:47,956 --> 00:01:49,373
Dobře, koupím ti ho.

24
00:02:02,039 --> 00:02:06,164
Počkej tady a hned se vrátím, ano?
........