1
00:00:02,000 --> 00:00:03,542
Viděli jste...

2
00:00:03,625 --> 00:00:05,625
Tajní agenti ředitelství S

3
00:00:05,709 --> 00:00:06,959
se prý schovávají po USA.

4
00:00:07,041 --> 00:00:09,667
<i>Supertajné identity.</i>
<i>Nikdo neví, kdo to je.</i>

5
00:00:11,542 --> 00:00:15,000
Půjdeš tam jako neznámá osoba.
Když přežiješ, do Bostonu se nevracej.

6
00:00:15,083 --> 00:00:17,000
Vycvičili tě na překonávání překážek.

7
00:00:17,083 --> 00:00:18,041
Běž.

8
00:00:18,125 --> 00:00:20,667
Porušujete tři prdele sovětských zákonů

9
00:00:20,750 --> 00:00:23,250
a čeká vás deset let
v pracovním táboře na Sibiři.

10
00:00:23,333 --> 00:00:24,750
Začnete pracovat pro mě.

11
00:00:24,834 --> 00:00:27,875
Sháním muže neznámé totožnosti.
Přijali ho ve čtvrtek v noci

12
00:00:27,959 --> 00:00:29,333
s bodným poraněním břicha.

13
00:00:29,417 --> 00:00:30,875
<i>Omlouvám se, seržante,</i>

14
00:00:30,959 --> 00:00:33,083
<i>ale tu noc zemřel.</i>

15
00:00:34,834 --> 00:00:36,250
Hrajete něco?

16
00:00:36,333 --> 00:00:38,041
Raketbal, když mám čas.

17
00:00:38,125 --> 00:00:39,375
Někdy si zahrajem.

18
00:00:41,208 --> 00:00:44,041
Raketbal není o síle nebo o rychlosti.

19
00:00:45,250 --> 00:00:46,917
Je o strategii.

20
00:00:47,667 --> 00:00:54,583
Jde o to rozhýbat soupeře tak,
aby se unavil a udělal chybu.

21
00:00:57,709 --> 00:00:58,792
Omlouvám se.

22
00:00:58,875 --> 00:01:00,792
-Moc mě to mrzí.
-V pohodě.

23
00:01:00,875 --> 00:01:02,375
-Jste v pořádku?
-Jo.

24
........