1
00:00:02,084 --> 00:00:03,669
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,752 --> 00:00:07,548
Seznam se s Elizabeth.
Musíme toho hodně probrat.

3
00:00:07,631 --> 00:00:09,383
Životy Philipa a Elizabeth.

4
00:00:09,466 --> 00:00:12,052
Ty ostatní ne.
O nich se nebude už nikdy mluvit.

5
00:00:12,136 --> 00:00:16,598
Najdeme toho zrádce
a proženeme mu hlavou kulku.

6
00:00:16,682 --> 00:00:19,226
Musíte vyfotit spisy na rezidentuře.

7
00:00:19,309 --> 00:00:22,229
-Nikdy je nepronesu ven.
-Nebudete muset.

8
00:00:22,312 --> 00:00:25,065
Protestuji.

9
00:00:25,149 --> 00:00:26,984
Nastražili to na mě.

10
00:00:27,067 --> 00:00:29,695
Podávala jsi
o Philipovi během let hlášení.

11
00:00:29,778 --> 00:00:32,114
-Můžeme mu věřit?
-Nejsem špión.

12
00:00:35,492 --> 00:00:36,994
Zemřeme dřív, než promluvíme.

13
00:00:37,077 --> 00:00:39,246
Museli jsme ověřit, jestli nejste špehové,

14
00:00:39,329 --> 00:00:40,914
jestli vám můžeme věřit.

15
00:00:40,998 --> 00:00:43,834
Já tě zabiju, ty krávo!

16
00:00:44,418 --> 00:00:45,836
Tomu, kdo to schválil,

17
00:00:45,919 --> 00:00:48,881
vyřiď, že tvůj ksicht je dárek ode mě.

18
00:00:48,964 --> 00:00:52,301
Řekla si jim, že zvažuji zběhnutí.
Proto se to děje.

19
00:00:52,384 --> 00:00:53,886
Cos jim řekla?

20
00:00:53,969 --> 00:00:56,513
Řekla jsem ji, že se ti tu líbí až moc.

21
00:00:59,141 --> 00:01:02,644
<i>Tisíce demonstrantů</i>
<i>dnes protestují napříč celým Polskem.</i>

22
00:01:02,728 --> 00:01:05,606
-Proč ne?
-Nepotřebuješ víc návleků.

23
00:01:05,689 --> 00:01:08,192
-Henry.
........