1
00:00:01,042 --> 00:00:02,585
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,669 --> 00:00:06,006
Tajní agenti ředitelství S
se údajně skrývají po celých USA.

3
00:00:06,089 --> 00:00:08,717
Supertajné identity,
nikdo netuší, kdo jsou.

4
00:00:08,800 --> 00:00:09,968
Ahoj! Vy jste přišli!

5
00:00:10,051 --> 00:00:13,013
Jen na chvilku, přinést
koláčky a přivítat vás tady.

6
00:00:13,096 --> 00:00:15,140
-Co děláš, Stane?
-Jsem agent FBI.

7
00:00:16,391 --> 00:00:19,728
Když jsme sem přišli, bylo mi 22.

8
00:00:19,811 --> 00:00:24,149
Žila jsem v cizím domě,
v cizí zemi, s cizím mužem.

9
00:00:24,232 --> 00:00:27,402
-To se nám nikdy nestalo.
-Rozcházíte se?

10
00:00:27,485 --> 00:00:29,863
Je čas, aby ses
se svým zdrojem začal scházet

11
00:00:29,946 --> 00:00:31,197
v bezpečném domě.

12
00:00:31,281 --> 00:00:34,159
-Špehovala jsem pro Američany.
-Ty jsi ten špión?

13
00:00:34,242 --> 00:00:37,037
Budeš pokračovat
ve svém vztahu s tím agentem FBI.

14
00:00:37,120 --> 00:00:39,372
Předáš nám všechno, co ti dá.

15
00:00:39,456 --> 00:00:42,792
Naše vlastní soukromá chatka.

16
00:00:42,876 --> 00:00:46,129
Cením si toho,
o co se snažíš. Ale nic se tím nespraví.

17
00:00:46,212 --> 00:00:48,465
Velký den kontrarozvědky FBI?

18
00:00:48,548 --> 00:00:51,968
-Celý den byli v krytu.
-Podívala ses tentokrát dovnitř?

19
00:00:52,052 --> 00:00:55,096
Jednu věc můžeme udělat.
Dáme Gaadovi do kanceláře štěnici.

20
00:00:55,180 --> 00:00:56,389
Může to udělat Martha.

21
00:00:56,473 --> 00:01:00,393
Nic proti tvému půvabu, Romeo,
ale na to ona nikdy nepřistoupí.

22
00:01:00,477 --> 00:01:02,812
Prohlašuji vás za muže a ženu.
........