1
00:00:07,216 --> 00:00:08,967
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:09,050 --> 00:00:12,050
Můžeme udělat jednu věc.
Dáme Gaadovi štěnici do kanceláře.

3
00:00:12,133 --> 00:00:15,133
<i>Miluju tě a</i>
<i>udělala bych pro tebe cokoliv.</i>

4
00:00:15,216 --> 00:00:17,925
Ten sledovaný student
se setkal s Eugenem Venterem

5
00:00:18,009 --> 00:00:19,300
z jihoafrické rozvědky.

6
00:00:19,383 --> 00:00:21,717
Proč se schází se studentem?

7
00:00:21,800 --> 00:00:24,842
Spousta hnutí proti apartheidu
se soustřeďuje na univerzitách.

8
00:00:24,925 --> 00:00:26,258
Co tady vůbec děláme, mami?

9
00:00:26,341 --> 00:00:28,050
Kousek odtud bydlel můj přítel.

10
00:00:28,133 --> 00:00:30,717
Všichni jsme spolu dělali
v hnutí za občanská práva.

11
00:00:31,133 --> 00:00:33,091
Tví rodiče byli opravdoví aktivisté.

12
00:00:33,175 --> 00:00:35,717
Když jí to teď povíš, celé to praskne.

13
00:00:35,800 --> 00:00:38,467
Alespoň se dozví, kým je.

14
00:00:38,550 --> 00:00:40,925
<i>Má syna. Říká, že je tvůj.</i>

15
00:00:41,009 --> 00:00:43,341
Jmenuje se Míša. Je mu 20 let.

16
00:00:43,425 --> 00:00:49,009
Je u 345. samostatného
výsadkového pluku v Fajzábádu.

17
00:00:53,550 --> 00:00:57,175
<i>Neznámý zdroj sdělil BBC,</i>
<i>že vládní zdroje potvrdily</i>

18
00:00:57,258 --> 00:00:59,633
<i>odhodlanost Sovětského svazu</i>
<i>setrvat ve válce.</i>

19
00:01:00,425 --> 00:01:02,175
<i>Na nedávném stranickém sjezdu</i>

20
00:01:02,258 --> 00:01:05,175
<i>představitelé odsoudili</i>
<i>Spojené státy a Pákistán</i>

21
00:01:05,258 --> 00:01:07,759
<i>za probíhající konflikt v Afghánistánu.</i>

22
00:01:08,216 --> 00:01:11,341
<i>Mezitím OSN nadále usiluje o ukončení</i>

23
00:01:11,425 --> 00:01:13,550
<i>tohoto tříletého vojenského konfliktu,</i>
........