1
00:00:07,009 --> 00:00:09,425
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:09,508 --> 00:00:10,675
<i>Jedno můžeme udělat.</i>

3
00:00:10,759 --> 00:00:12,842
Dáme štěnici do Gaadovy kanceláře.

4
00:00:14,175 --> 00:00:15,592
Martha by to mohla udělat.

5
00:00:17,633 --> 00:00:19,633
Je výborným fyzikem

6
00:00:19,717 --> 00:00:23,300
a výmluvným advokátem
pro ty židovské Refuseniky,

7
00:00:23,383 --> 00:00:25,258
stále uvězněné v Sovětském svazu.

8
00:00:25,341 --> 00:00:26,800
My bereme toho vědce.

9
00:00:27,633 --> 00:00:29,633
Pošlete mě prostě zpátky do Ruska?

10
00:00:29,717 --> 00:00:33,675
Jak mohu pracovat na místě,
které jsem se celý život snažil opustit?

11
00:00:34,341 --> 00:00:36,425
Jsi monstrum!

12
00:00:36,967 --> 00:00:38,175
Ten sledovaný student

13
00:00:38,258 --> 00:00:40,633
se potkal s Eugenem Venterem
z rozvědky JAR.

14
00:00:40,717 --> 00:00:43,175
Myslíme, že se snaží zinscenovat útok.

15
00:00:43,258 --> 00:00:44,550
Ncgobo chystá schůzku.

16
00:00:44,633 --> 00:00:46,967
Doufáme, že se ukáže Venter,
aby zabil Ncgoba.

17
00:01:22,508 --> 00:01:26,300
Čtvrteční schůzka je až do odvolání
také zrušena.

18
00:01:27,633 --> 00:01:30,717
-Už vás vyslýchal?
-Ještě ne. A tebe?

19
00:01:31,341 --> 00:01:32,425
Dvakrát.

20
00:01:34,009 --> 00:01:37,800
-Na co se tě ptali?
-Říkal, že o tom nesmím mluvit.

21
00:01:38,383 --> 00:01:41,592
Přece nepošleš někoho
z Kanceláře profesní odpovědnosti,

22
00:01:41,675 --> 00:01:43,383
pokud se něco závažného neděje.

23
00:01:44,175 --> 00:01:46,009
-Martho?
-Ano, pane?
........