1
00:00:01,125 --> 00:00:02,917
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,000 --> 00:00:04,875
Hele, Kimmy, ten náš věkový rozdíl...

3
00:00:04,959 --> 00:00:07,041
Je to divný, když nás lidi vidí pohromadě.

4
00:00:07,125 --> 00:00:08,917
Tak se můžeme stýkat v soukromí.

5
00:00:09,000 --> 00:00:10,709
<i>Až tam uvidíš,</i>
<i>s kým máš tu čest.</i>

6
00:00:10,792 --> 00:00:14,333
Tu mám s 15letou puberťačkou.

7
00:00:14,750 --> 00:00:17,208
Byla jsem těhotná,
když tě vzali na akademii.

8
00:00:18,291 --> 00:00:19,291
To je můj syn.

9
00:00:19,792 --> 00:00:21,041
Náš syn.

10
00:00:21,125 --> 00:00:26,166
Vaše nová spoluvězeňkyně, Evi Sneijderová.
Potřebujeme, abyste ji rozmluvila.

11
00:00:26,250 --> 00:00:28,792
Blíží se ti narozeniny,
stále nevíme, co podnikneme.

12
00:00:28,875 --> 00:00:30,750
Můžeme k nám pozvat tvé přátele.

13
00:00:30,834 --> 00:00:32,250
Pastora Tima a jeho ženu?

14
00:00:33,166 --> 00:00:35,458
Chtěla jsem s vámi všemi o něčem mluvit.

15
00:00:35,542 --> 00:00:39,125
Letos bych se chtěla nechat pokřtít.

16
00:00:39,625 --> 00:00:42,417
Celé to zosnovala,
abychom nemohli říct ne.

17
00:00:42,500 --> 00:00:46,000
Když jí to teď povíš, celé to praskne.

18
00:00:46,500 --> 00:00:49,166
Ale alespoň se dozví, kým je.

19
00:00:53,375 --> 00:00:56,917
<i>Shromážděme se u řeky</i>

20
00:00:57,000 --> 00:01:00,125
<i>Kam sestoupil krásný anděl</i>

21
00:01:00,208 --> 00:01:03,500
<i>A po jejím průzračném proudu</i>

22
00:01:03,583 --> 00:01:06,709
<i>Doplujeme až k Božímu trůnu</i>

23
00:01:06,792 --> 00:01:10,041
<i>Ano, shromáždíme se u řeky</i>

24
00:01:10,125 --> 00:01:12,834
<i>Krásné překrásné řeky</i>
........