1
00:00:01,166 --> 00:00:02,917
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,000 --> 00:00:06,000
Můžeme udělat jednu věc.
Dáme Gaadovi štěnici do kanceláře.

3
00:00:06,083 --> 00:00:09,083
<i>Miluju tě a</i>
<i>udělala bych pro tebe cokoliv.</i>

4
00:00:09,166 --> 00:00:11,875
Ten sledovaný student
se setkal s Eugenem Venterem

5
00:00:11,959 --> 00:00:13,250
z jihoafrické rozvědky.

6
00:00:13,333 --> 00:00:15,667
Proč se schází se studentem?

7
00:00:15,750 --> 00:00:18,792
Spousta hnutí proti apartheidu
se soustřeďuje na univerzitách.

8
00:00:18,875 --> 00:00:20,208
Co tady vůbec děláme, mami?

9
00:00:20,291 --> 00:00:22,000
Kousek odtud bydlel můj přítel.

10
00:00:22,083 --> 00:00:24,667
Všichni jsme spolu dělali
v hnutí za občanská práva.

11
00:00:25,083 --> 00:00:27,041
Tví rodiče byli opravdoví aktivisté.

12
00:00:27,125 --> 00:00:29,667
Když jí to teď povíš, celé to praskne.

13
00:00:29,750 --> 00:00:32,417
Alespoň se dozví, kým je.

14
00:00:32,500 --> 00:00:34,875
<i>Má syna. Říká, že je tvůj.</i>

15
00:00:34,959 --> 00:00:37,291
Jmenuje se Míša. Je mu 20 let.

16
00:00:37,375 --> 00:00:42,959
Je u 345. samostatného
výsadkového pluku v Fajzábádu.

17
00:00:47,500 --> 00:00:51,125
<i>Neznámý zdroj sdělil BBC,</i>
<i>že vládní zdroje potvrdily</i>

18
00:00:51,208 --> 00:00:53,583
<i>odhodlanost Sovětského svazu</i>
<i>setrvat ve válce.</i>

19
00:00:54,375 --> 00:00:56,125
<i>Na nedávném stranickém sjezdu</i>

20
00:00:56,208 --> 00:00:59,125
<i>představitelé odsoudili</i>
<i>Spojené státy a Pákistán</i>

21
00:00:59,208 --> 00:01:01,709
<i>za probíhající konflikt v Afghánistánu.</i>

22
00:01:02,166 --> 00:01:05,291
<i>Mezitím OSN nadále usiluje o ukončení</i>

23
00:01:05,375 --> 00:01:07,500
<i>tohoto tříletého vojenského konfliktu,</i>
........