1
00:00:01,375 --> 00:00:02,959
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,041 --> 00:00:04,208
<i>Moje máma...</i>

3
00:00:04,667 --> 00:00:05,917
Umírá.

4
00:00:06,000 --> 00:00:10,125
Chci pro Elizabeth zařídit cestu.
Aby mohla naposled vidět svou matku.

5
00:00:10,208 --> 00:00:14,125
Měla to v sobě, jako ty.

6
00:00:14,208 --> 00:00:16,125
Jak mám věřit čemukoli,

7
00:00:16,208 --> 00:00:18,041
co řekneš?

8
00:00:18,625 --> 00:00:20,625
Chceme část z toho, co řešíš

9
00:00:20,709 --> 00:00:22,417
s tím tvým kamošem konzultantem.

10
00:00:22,500 --> 00:00:25,166
Určitě by rád věděl o té věci s Northrop.

11
00:00:25,250 --> 00:00:27,625
<i>ZSP posílá někoho</i>
<i>důležitého na schůzku se CIA.</i>

12
00:00:27,709 --> 00:00:28,750
<i>Mudžahedíni.</i>

13
00:00:29,166 --> 00:00:31,291
Před deseti dny
nás CIA požádala o jména

14
00:00:31,375 --> 00:00:35,000
Mudžahedínských velitelů
s nejlepšími jazykovými schopnostmi.

15
00:00:36,000 --> 00:00:38,625
Tři z nich sem přiletí osmnáctého.

16
00:01:05,375 --> 00:01:06,500
Jasně.

17
00:01:54,667 --> 00:01:57,208
<i>Myslím, že to není tak dobré jak škola.</i>

18
00:01:58,875 --> 00:02:02,041
<i>Zkus sklep.</i>
<i>Když tam nebude, tak jsem ho dal...</i>

19
00:02:03,875 --> 00:02:05,500
<i>V pracovní dny, pane.</i>

20
00:02:07,250 --> 00:02:09,583
<i>Ten idiot měl zapnutou televizi a já...</i>

21
00:02:11,667 --> 00:02:13,291
<i>Snažím se dovolat na úklid.</i>

22
00:02:14,333 --> 00:02:15,667
<i>Tady úklid.</i>

23
00:02:15,750 --> 00:02:17,667
V pokoji 629 potřebuji více polštářů.

24
00:02:18,000 --> 00:02:19,583
Podívejte se na skříň.
........