1
00:00:01,334 --> 00:00:03,086
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,878 --> 00:00:05,505
Nejspíš bude potřeba extrakce.

3
00:00:05,588 --> 00:00:07,799
Nemůžu sehnat svého pilota.

4
00:00:07,882 --> 00:00:08,925
O jednom bych věděla.

5
00:00:10,051 --> 00:00:12,345
Potřebovala jsem ho na jinou operaci.

6
00:00:13,304 --> 00:00:16,141
Jen pamatuj, že objektiv je tady.

7
00:00:16,224 --> 00:00:17,308
A co kontrola?

8
00:00:17,767 --> 00:00:19,644
Zlato, neboj se.

9
00:00:19,728 --> 00:00:22,772
Do dne nebo dvou očekávej

10
00:00:22,856 --> 00:00:24,566
znepokojivé zprávy z práce.

11
00:00:24,649 --> 00:00:26,067
Gene Craft je mrtvý.

12
00:00:26,151 --> 00:00:28,445
Ne, s tímhle jsem nesouhlasila!

13
00:00:28,528 --> 00:00:31,364
<i>Mám na starosti kontrarozvědku FBI</i>

14
00:00:31,448 --> 00:00:35,744
a má sekretářka si vzala důstojníka KGB.

15
00:00:35,827 --> 00:00:37,537
Tati, mám malér.

16
00:00:37,620 --> 00:00:39,039
-Je v parku Woodley.
-Dobře.

17
00:00:39,122 --> 00:00:40,623
Musíme jít, Martho.

18
00:00:40,707 --> 00:00:42,917
Ne! Jestli hned neodejdete, tak...

19
00:00:44,294 --> 00:00:48,339
Kdybys ses mohl vrátit
společně s Marthou, udělal bys to?

20
00:00:48,423 --> 00:00:49,883
O čem to mluvíš?

21
00:00:49,966 --> 00:00:51,426
Pochopila bych to.

22
00:00:51,509 --> 00:00:55,055
Zítra ráno odletíš do Ruska.

23
00:00:55,138 --> 00:00:57,015
A za jak dlouho dorazíš ty?

24
00:00:57,599 --> 00:00:58,933
Nedorazím.

25
00:05:24,532 --> 00:05:26,117
........