1
00:00:01,209 --> 00:00:02,877
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,961 --> 00:00:04,295
Ahoj, Stane.

3
00:00:04,379 --> 00:00:06,840
„Dveře se zasekly, když se pokoušeli

4
00:00:06,923 --> 00:00:10,969
odebrat nějaké složky,
a agent Gaad opakovaně tahal.“

5
00:00:11,052 --> 00:00:13,930
Během opravy bylo nahlášeno úmrtí.

6
00:00:14,014 --> 00:00:16,725
Právě jsme získali
nové informace z Fort Detricku.

7
00:00:17,642 --> 00:00:19,102
<i>Nejhorší věc, co jsem viděl.</i>

8
00:00:19,185 --> 00:00:22,772
Přemýšlel jsem, že o tom ústředí neřeknu.

9
00:00:24,315 --> 00:00:26,359
<i>Amador. Nina.</i>

10
00:00:26,609 --> 00:00:28,069
Můj bývalý šéf byl zabit.

11
00:00:28,153 --> 00:00:30,739
Myslím, že jste to udělali vy.

12
00:00:31,322 --> 00:00:33,992
Mluví se o tom, že vás budeme vydírat.

13
00:00:34,784 --> 00:00:36,953
Nechci vás mít na svědomí taky.

14
00:00:37,579 --> 00:00:39,956
Tohle je naposledy, co se setkáváme.

15
00:00:40,957 --> 00:00:42,042
Máte cigaretu?

16
00:00:42,125 --> 00:00:43,126
Ne, nemáme.

17
00:00:43,209 --> 00:00:45,336
Neboj se, maličká.

18
00:00:47,172 --> 00:00:48,298
Ne!

19
00:00:51,342 --> 00:00:52,552
Mami!

20
00:00:54,304 --> 00:00:56,973
Pojďme, Paige, honem!

21
00:01:00,602 --> 00:01:02,937
Dostane tě. Dostane tě!

22
00:01:07,192 --> 00:01:08,193
Ukážu ti, jak na to.

23
00:01:08,276 --> 00:01:09,694
No, ukaž.

24
00:01:14,115 --> 00:01:15,325
Ahoj.

25
00:01:18,703 --> 00:01:19,746
........