1
00:00:01,626 --> 00:00:03,211
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,294 --> 00:00:04,963
Toto je major Kuzněcov.

3
00:00:05,046 --> 00:00:07,590
Dal jsem mu povolení prohledat můj pokoj.

4
00:00:08,341 --> 00:00:13,555
Pokud nemají důkazy,
že jsi spáchal velezradu,

5
00:00:13,638 --> 00:00:15,223
tak se ti nic nestane.

6
00:00:17,559 --> 00:00:18,977
Jekatěrino Petrovno,

7
00:00:19,853 --> 00:00:22,814
víme, že jste měla
kontakty s lidmi ze základny.

8
00:00:22,897 --> 00:00:26,735
Potřebujeme jméno.
Nikdo si to nespojí s vámi.

9
00:00:26,818 --> 00:00:31,156
Ten muž, se kterým jsi zachytila Evženii,
je důstojník Zvláštní zpravodajské služby.

10
00:00:31,239 --> 00:00:34,034
Ústředí bude chtít,
aby se s ním vrátila do Moskvy,

11
00:00:34,117 --> 00:00:35,910
aby to mohli použít proti němu.

12
00:00:35,994 --> 00:00:38,913
Ty děti ve škole se chovají fakt hrozně.

13
00:00:38,997 --> 00:00:40,707
Když se s nimi spojím,

14
00:00:40,790 --> 00:00:42,792
tak udělají Pašovi peklo na zemi.

15
00:00:42,876 --> 00:00:45,879
Až tak, že se s ním matka
bude chtít vrátit do Moskvy?

16
00:00:45,962 --> 00:00:48,631
Když kráčíte ve tmě, tak neznáte odpověď,

17
00:00:49,299 --> 00:00:52,677
ale máte instinkt, který vás žene vpřed.

18
00:00:53,386 --> 00:00:55,305
Všichni jsme stroje.

19
00:00:55,847 --> 00:00:58,975
Chci odsud pryč. Měli bychom vypadnout.

20
00:01:02,062 --> 00:01:03,146
Vážně.

21
00:01:09,110 --> 00:01:10,695
Kdo půjde s Mary do spíže?

22
00:01:10,779 --> 00:01:11,654
-Já.
-Já půjdu.

23
00:01:11,738 --> 00:01:13,656
-Já taky.
-Jo? Máte se jak dostat domů?

........