1
00:00:07,676 --> 00:00:09,261
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:09,344 --> 00:00:11,013
Toto je major Kuzněcov.

3
00:00:11,096 --> 00:00:13,640
Dal jsem mu povolení prohledat můj pokoj.

4
00:00:14,391 --> 00:00:19,605
Pokud nemají důkazy,
že jsi spáchal velezradu,

5
00:00:19,688 --> 00:00:21,273
tak se ti nic nestane.

6
00:00:23,609 --> 00:00:25,027
Jekatěrino Petrovno,

7
00:00:25,903 --> 00:00:28,864
víme, že jste měla
kontakty s lidmi ze základny.

8
00:00:28,947 --> 00:00:32,785
Potřebujeme jméno.
Nikdo si to nespojí s vámi.

9
00:00:32,868 --> 00:00:37,206
Ten muž, se kterým jsi zachytila Evženii,
je důstojník Zvláštní zpravodajské služby.

10
00:00:37,289 --> 00:00:40,084
Ústředí bude chtít,
aby se s ním vrátila do Moskvy,

11
00:00:40,167 --> 00:00:41,960
aby to mohli použít proti němu.

12
00:00:42,044 --> 00:00:44,963
Ty děti ve škole se chovají fakt hrozně.

13
00:00:45,047 --> 00:00:46,757
Když se s nimi spojím,

14
00:00:46,840 --> 00:00:48,842
tak udělají Pašovi peklo na zemi.

15
00:00:48,926 --> 00:00:51,929
Až tak, že se s ním matka
bude chtít vrátit do Moskvy?

16
00:00:52,012 --> 00:00:54,681
Když kráčíte ve tmě, tak neznáte odpověď,

17
00:00:55,349 --> 00:00:58,727
ale máte instinkt, který vás žene vpřed.

18
00:00:59,436 --> 00:01:01,355
Všichni jsme stroje.

19
00:01:01,897 --> 00:01:05,025
Chci odsud pryč. Měli bychom vypadnout.

20
00:01:08,112 --> 00:01:09,196
Vážně.

21
00:01:15,160 --> 00:01:16,745
Kdo půjde s Mary do spíže?

22
00:01:16,829 --> 00:01:17,704
-Já.
-Já půjdu.

23
00:01:17,788 --> 00:01:19,706
-Já taky.
-Jo? Máte se jak dostat domů?

........