1
00:00:01,000 --> 00:00:02,625
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,709 --> 00:00:06,291
Někteří velmi mocní lidé
se snaží zbavit Gorbačova.

3
00:00:06,375 --> 00:00:09,417
Zjisti, co dělá tvoje manželka
a řekni nám to.

4
00:00:09,500 --> 00:00:11,667
A pokud budeš muset...
zastavil ji.

5
00:00:12,166 --> 00:00:13,834
K čemu potřebují ten senzor?

6
00:00:13,917 --> 00:00:15,417
Já nemůžu... já nemůžu.

7
00:00:17,083 --> 00:00:20,166
Situace doma se mění. Otevírá.

8
00:00:20,959 --> 00:00:23,208
Američané chtějí,
abychom byli jako oni.

9
00:00:23,291 --> 00:00:25,500
Já nechci být jako oni.

10
00:00:26,208 --> 00:00:28,333
Krycí jméno Sběrač.

11
00:00:28,417 --> 00:00:29,709
Je to zlatý důl.

12
00:00:30,375 --> 00:00:32,792
Od rozvědky máme
informace o tom, jak pracuje.

13
00:00:32,875 --> 00:00:35,500
Stane, já vím,
že nechceš být tady dole.

14
00:00:35,583 --> 00:00:36,834
Ale koukni, co se děje.

15
00:00:38,000 --> 00:00:38,917
Měl bys tu být.

16
00:00:39,458 --> 00:00:41,542
Jeden náš člověk má v Chicagu problém.

17
00:00:41,625 --> 00:00:43,083
Někdo, kdo dělá svou práci.

18
00:00:43,166 --> 00:00:46,375
Nevím, jestli zvládnu to, kvůli
čemu jsem tady, bez...

19
00:00:46,959 --> 00:00:47,834
Bez čeho?

20
00:00:49,417 --> 00:00:50,500
Stůj, FBI!

21
00:00:59,875 --> 00:01:00,959
Jen tě kontroluju.

22
00:01:01,959 --> 00:01:04,166
<i>V té garáži... tvůj výraz... já jen...</i>

23
00:01:41,166 --> 00:01:44,625
-Poslyš...
-Já vím, že Chicago bylo těžký.

........