1
00:00:01,583 --> 00:00:03,667
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:04,375 --> 00:00:05,834
AUTOMATICKÝ
ARCHIV PŘÍPADŮ

3
00:00:05,917 --> 00:00:07,542
<i>Vím, že to zní šíleně,</i>

4
00:00:08,500 --> 00:00:10,583
<i>ale nemůžu na to</i>
<i>přestat myslet.</i>

5
00:00:11,333 --> 00:00:13,208
<i>To, jak utekla z města,</i>

6
00:00:13,291 --> 00:00:15,542
<i>zrovna když šlo</i>
<i>v Chicagu vše z kopce.</i>

7
00:00:16,208 --> 00:00:18,834
<i>A říkal jsem si, co kdyby...</i>

8
00:00:19,500 --> 00:00:22,500
Máme leadera,
co nezná naši minulost,

9
00:00:22,583 --> 00:00:26,083
jaké jsou naše ideály,
ani co nás to stálo.

10
00:00:26,166 --> 00:00:27,792
Musím si s ním promluvit.

11
00:00:27,875 --> 00:00:31,834
Řekni mu, že jeho
obavy se naplnily.

12
00:00:32,333 --> 00:00:34,041
Co je v mrtvé schránce?

13
00:00:34,125 --> 00:00:38,500
Agenti KGB se chtějí
zbavit Gorbačova.

14
00:00:38,583 --> 00:00:39,917
Je mi to u zadku.

15
00:00:41,166 --> 00:00:43,625
Všechny ty roky jsi
sloužila své zemi.

16
00:00:44,250 --> 00:00:45,917
Obětovala se.

17
00:00:47,417 --> 00:00:51,583
A to vše zbytečně, Elizabeth.
Dnes jsi vše zničila.

18
00:00:51,667 --> 00:00:53,583
Zaslechl jsem, že otec Viktor

19
00:00:53,667 --> 00:00:55,750
bude mluvit s americkými úřady.

20
00:00:55,834 --> 00:00:58,375
-Jakými úřady?
-FBI.

21
00:00:59,125 --> 00:01:00,125
Budu mít potíže?

22
00:01:01,667 --> 00:01:03,417
Podezřelý je v pohybu.

23
00:01:03,500 --> 00:01:06,208
........