1
00:00:06,000 --> 00:00:10,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:44,916 --> 00:00:46,541
To je otrava…

3
00:00:58,125 --> 00:00:59,041
Jéje.

4
00:01:09,791 --> 00:01:13,166
Nechávám se unášet životem…

5
00:01:16,416 --> 00:01:17,250
Píp!

6
00:01:21,208 --> 00:01:22,041
Píp!

7
00:01:26,791 --> 00:01:28,166
Píp!

8
00:01:30,666 --> 00:01:32,541
Jsem zrozeno!

9
00:01:33,291 --> 00:01:36,083
Cože? Oplodněné vajíčko?

10
00:01:39,750 --> 00:01:42,666
Je tam někdo?

11
00:01:44,000 --> 00:01:45,208
Héj rup…

12
00:01:45,875 --> 00:01:47,166
Houpy houp.

13
00:01:48,708 --> 00:01:49,791
Mami?

14
00:01:51,416 --> 00:01:53,125
Houpy houpy houp.

15
00:01:53,208 --> 00:01:54,250
Jsi moje máma?

16
00:01:57,875 --> 00:01:59,375
Mami!

17
00:01:59,916 --> 00:02:01,125
Ne, nejsem.

18
00:02:02,208 --> 00:02:05,916
Ty to první, co uvidíš, považuješ za mámu?

19
00:02:06,000 --> 00:02:08,458
Vtiskování je fakt něco.

20
00:02:09,041 --> 00:02:09,958
Máš pravdu.

21
00:02:10,041 --> 00:02:12,458
Myslelo jsem, že jsi moje máma.

22
00:02:12,541 --> 00:02:16,125
Jako máma vypadá spíš tamto.

23
00:02:20,625 --> 00:02:21,458
Mami?

24
00:02:21,541 --> 00:02:23,541
Jsi moje máma? Mami!

25
00:02:24,125 --> 00:02:26,583
To jako fakt?

........