1
00:00:06,000 --> 00:00:10,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,000 --> 00:00:15,916
OKI SUŠI

3
00:00:19,208 --> 00:00:20,625
Musíme pryč!

4
00:00:23,125 --> 00:00:24,541
Vážně?

5
00:00:26,750 --> 00:00:28,250
To si piš!

6
00:00:28,333 --> 00:00:31,250
Jsme sourozenci a musíme jít hledat mámu!

7
00:00:33,291 --> 00:00:35,041
To jako fakt?

8
00:00:36,666 --> 00:00:37,583
Gudetamo!

9
00:00:41,208 --> 00:00:42,333
{\an8}Klouzy klouz.

10
00:00:47,583 --> 00:00:48,666
Co to má být?

11
00:00:49,416 --> 00:00:50,583
To je otrava.

12
00:00:52,333 --> 00:00:54,333
To máš teda pravdu.

13
00:00:55,833 --> 00:00:57,541
No tak, soustřeď se na práci!

14
00:00:58,375 --> 00:00:59,500
Dobře!

15
00:01:07,208 --> 00:01:10,333
Asi mi bylo souzeno, aby mě snědli.

16
00:01:12,250 --> 00:01:15,458
Ne! Musíme jít za mámou!

17
00:01:18,833 --> 00:01:21,875
Nechávám se unášet životem.

18
00:01:24,500 --> 00:01:25,833
Co na mě zíráš?

19
00:01:26,666 --> 00:01:29,875
Mami! To vejce promluvilo.

20
00:01:30,458 --> 00:01:32,708
O čem to mluvíš?

21
00:01:33,958 --> 00:01:36,791
V čem spočívá osobitost?

22
00:01:37,291 --> 00:01:39,583
Co tak najednou?

23
00:01:40,083 --> 00:01:43,041
V čem spočívá osobitost?

24
00:01:43,125 --> 00:01:46,750
Možná v rozdílné chuti?

25
00:01:47,333 --> 00:01:48,166
V chuti!

........