1
00:00:06,289 --> 00:00:08,685
Viděli jste...

2
00:00:09,209 --> 00:00:12,087
Modlím se každý den.

3
00:00:12,087 --> 00:00:16,511
Vím, že říkáš,
že ne vždy odpoví,

4
00:00:16,536 --> 00:00:20,050
ale už mě nebaví lpět na naději.

5
00:00:20,081 --> 00:00:23,078
Buď zaplatíme, co dlužíme v
plné výši, nebo musíme prodat dům.

6
00:00:23,103 --> 00:00:26,051
Peníze nevyděláme
prodejem tátova léku proti bolesti.

7
00:00:26,082 --> 00:00:29,645
Je jasné, že se chystáš navrhnout,
bychom prodávali můj lék proti bolesti.

8
00:00:29,676 --> 00:00:31,038
Můžeme zachránit dům.

9
00:00:31,178 --> 00:00:33,416
A ty můžeš dál pracovat
na záchráně Petera.

10
00:00:33,834 --> 00:00:35,180
Začněme.

11
00:00:35,506 --> 00:00:37,693
Předpokládejme, že je existuje nový lék,

12
00:00:37,716 --> 00:00:41,506
za kterým se honíme, ať už ho Frank
prodával nebo užíval,

13
00:00:41,529 --> 00:00:43,770
něco se pokazilo přivedli ho sem.

14
00:00:49,139 --> 00:00:51,517
Tohle je smutné místo k umírání.

15
00:00:52,290 --> 00:00:57,072
Ten večer, kdy táta přišel na večeři.
Myslím, že se mu něco stalo.

16
00:00:57,103 --> 00:00:59,197
<i>Promiň, že jsem neodepsal.
Zemřel mi táta.</i>

17
00:01:17,697 --> 00:01:19,157
Tati, vypni světla.

18
00:01:19,359 --> 00:01:20,672
Cože?

19
00:01:20,704 --> 00:01:23,220
Světla, ničí záři oblohy.

20
00:01:24,267 --> 00:01:27,780
Jsi si jistá, že nechceš, abychom
šli s tebou? Je tu taková tma.

21
00:01:28,350 --> 00:01:31,144
Mami, už tak tam budu nejmladší.

22
00:01:31,163 --> 00:01:33,766
Když se tam půjdete,
bude to vypadat, jako by mi bylo pět.

23
00:01:33,817 --> 00:01:36,049
........