1
00:00:24,875 --> 00:00:26,333
- Pojď dál.
- Děkuju.

2
00:00:42,000 --> 00:00:42,958
To je dobrý.

3
00:00:43,625 --> 00:00:45,500
- Jo.
- Neznal jsem ho.

4
00:00:46,375 --> 00:00:47,208
Já taky ne.

5
00:00:48,208 --> 00:00:50,416
Líbil se mi jeho úsměv na obalu.

6
00:00:53,083 --> 00:00:56,666
Jak si můžete všechno tohle koupit?

7
00:00:58,916 --> 00:01:00,416
Tady? V Polsku?

8
00:01:00,500 --> 00:01:01,375
Nemůžeme.

9
00:01:34,125 --> 00:01:36,125
LESK

10
00:01:36,208 --> 00:01:38,208
<i>LA FEMME ROMPUE</i>

11
00:02:02,916 --> 00:02:03,750
Jez.

12
00:02:07,750 --> 00:02:09,166
Uvízli jsme v tom spolu.

13
00:02:10,750 --> 00:02:11,625
To je smutné.

14
00:02:12,625 --> 00:02:13,750
Ale praktické.

15
00:02:14,416 --> 00:02:17,666
Obchod s Karmen
je důležitější než pár fotek.

16
00:02:17,750 --> 00:02:19,125
Tak to nepokazme.

17
00:02:23,875 --> 00:02:24,750
A co sex?

18
00:02:29,708 --> 00:02:30,875
Doneseš mi vodu?

19
00:02:34,250 --> 00:02:35,625
Je to vynikající.

20
00:02:37,000 --> 00:02:40,083
- To jste pekla vy?
- Co naše licence na šampon?

21
00:02:40,166 --> 00:02:41,250
No…

22
00:02:43,208 --> 00:02:44,166
Máme problém.

23
00:02:44,250 --> 00:02:45,250
Ano?

24
00:02:48,500 --> 00:02:49,916
Ta licence se nedá obnovit.

........