1
00:00:56,000 --> 00:00:57,916
LESK

2
00:00:58,000 --> 00:00:59,083
Na vodku to nestačí?

3
00:00:59,708 --> 00:01:03,041
- Alkohol prodáváme jen dospělým.
- Je to velká holka.

4
00:01:05,125 --> 00:01:06,916
Aspoň dvacet, ne?

5
00:01:10,375 --> 00:01:13,166
Vodka nepomůže.
Pořád budeš starší než můj otec.

6
00:01:17,000 --> 00:01:17,875
Tady v hotelu?

7
00:01:23,750 --> 00:01:24,708
Dvacet pět?

8
00:01:27,375 --> 00:01:28,250
Třicet?

9
00:01:33,875 --> 00:01:35,541
Šéfe, 30 dolarů.

10
00:01:36,125 --> 00:01:38,041
Ale za takovou čerstvou slečnu

11
00:01:38,708 --> 00:01:40,875
se vyplatí dát pětku navíc.

12
00:01:42,291 --> 00:01:44,000
Nemusíš mi sedět na klíně.

13
00:01:45,541 --> 00:01:48,500
Můžeš si kleknout mezi mýma nohama.

14
00:01:51,000 --> 00:01:53,000
Ptáka máš stejně tak suchýho jako důvtip.

15
00:01:54,583 --> 00:01:56,416
Ani moje pusa tě neoživí.

16
00:01:57,458 --> 00:01:58,750
A to je hodně vlhká.

17
00:02:04,166 --> 00:02:05,208
Čemu se směješ?

18
00:02:06,375 --> 00:02:07,708
Ukočíruj ji.

19
00:02:12,791 --> 00:02:16,375
<i>Islandská velrybářská loď
narazila na stopu velryby.</i>

20
00:02:16,958 --> 00:02:21,500
<i>- Velryba nemá šanci.</i>
- Pojď.

21
00:02:21,583 --> 00:02:22,666
Promiňte.

22
00:02:25,541 --> 00:02:30,833
<i>Každý rok je v oceánech chyceno
téměř 400 těchto mořských savců.</i>

23
00:02:30,916 --> 00:02:32,750
<i>Při takovém úbytku</i>

24
00:02:32,833 --> 00:02:37,166
<i>budou velryby za tucet let
........