1
00:00:01,501 --> 00:00:03,545
<i>Slobodomurári nedávno získali dôkaz,</i>

2
00:00:03,628 --> 00:00:06,131
<i>že utajená sieť domorodých žien</i>

3
00:00:06,214 --> 00:00:09,009
<i>ukryla Montezumov poklad.</i>

4
00:00:09,092 --> 00:00:12,303
Som dobrá v riešení hlavolamov.
Keď raz začnem, neviem prestať.

5
00:00:12,387 --> 00:00:13,847
Prišla som na to meno v sklade.

6
00:00:13,930 --> 00:00:16,850
Hľadám pána Petra Saduského.
Mám niečo, čo mu patrí.

7
00:00:16,933 --> 00:00:20,520
Tu je indícia k významnému pokladu.

8
00:00:20,603 --> 00:00:22,147
Keď tie ženy ukryli ten poklad,

9
00:00:22,230 --> 00:00:25,692
cestu k jeho umiestneniu
rozdelili do troch relikvií.

10
00:00:25,775 --> 00:00:27,527
<i>Rafael Rios našiel tú relikviu</i>

11
00:00:27,610 --> 00:00:28,903
<i>-pred 20 rokmi.
</i>-Nájdem ju.

12
00:00:28,987 --> 00:00:30,947
Veľmajster slobodomurárov

13
00:00:31,031 --> 00:00:33,783
ti chcel predať tajomstvo
k stratenému pokladu.

14
00:00:33,867 --> 00:00:35,577
-Kto je Liam?
-Vnuk toho starca.

15
00:00:35,660 --> 00:00:37,662
-Prepáč.
-Niekto ma počúval?

16
00:00:37,746 --> 00:00:40,415
Asi viem, od koho si odišiel.
Od svojho deda.

17
00:00:40,498 --> 00:00:42,459
-Mám niečo od neho.
-Môžeš to spáliť.

18
00:00:42,542 --> 00:00:43,668
Čo to dievča?

19
00:00:43,752 --> 00:00:46,004
<i>Neriskla by klamať FBI.</i>

20
00:00:46,087 --> 00:00:48,840
Možno prišla na to,
že nie ste skutoční FBI agenti.

21
00:00:48,923 --> 00:00:50,884
-Falošní poliši.
-Vedieme ich priamo

22
00:00:50,967 --> 00:00:53,553
-k pokladu.
-Čo je to?

........