1
00:02:07,211 --> 00:02:08,212
Colme?

2
00:02:09,588 --> 00:02:11,173
Jdeš do hospody, Colme?

3
00:02:16,011 --> 00:02:17,554
Jsou dvě hodiny.

4
00:02:23,352 --> 00:02:24,978
Uvidíme se tam, jo?

5
00:02:28,732 --> 00:02:30,567
Takže se tam uvidíme.

6
00:03:16,530 --> 00:03:17,990
Co děláš doma?

7
00:03:18,615 --> 00:03:19,616
Bratře?

8
00:03:20,492 --> 00:03:21,910
Co děláš doma?

9
00:03:22,077 --> 00:03:24,538
Zaklepal jsem u Colmsonnylarryho.
Jen tam sedí.

10
00:03:25,247 --> 00:03:26,748
A co při tom dělá?

11
00:03:26,915 --> 00:03:28,250
Sedí tam a nic nedělá.

12
00:03:28,667 --> 00:03:29,793
Kouří.

13
00:03:30,794 --> 00:03:31,795
On spal?

14
00:03:32,629 --> 00:03:35,299
Kouřil, Siobhán.
Jak můžeš kouřit ve spánku?

15
00:03:35,757 --> 00:03:37,176
Nepohádali jste se?

16
00:03:37,759 --> 00:03:38,927
Nepohádali.

17
00:03:41,597 --> 00:03:43,307
Aspoň myslím, že ne.

18
00:03:45,142 --> 00:03:46,518
Pohádali jsme se?

19
00:03:51,773 --> 00:03:53,817
Proč mi neotevřel?

20
00:03:55,360 --> 00:03:57,654
Možná že tě už nemá rád.

21
00:04:24,765 --> 00:04:25,766
Jedno pivo, Jonjo.

22
00:04:31,939 --> 00:04:33,106
Colm s tebou nepřišel?

23
00:04:33,273 --> 00:04:34,733
-Ne.
-Colm s tebou vždycky chodí.

24
00:04:35,275 --> 00:04:37,027
-Já vím.
-Ty jsi u něj nezaklepal?

........