1
00:00:07,098 --> 00:00:09,639
<i>Pamatuju si chvíli,
kdy jsem ho viděla poprvé.</i>

2
00:00:10,639 --> 00:00:13,181
<i>Snažila jsem se najít slova,
jak ho popsat.</i>

3
00:00:14,639 --> 00:00:15,389
<i>Ale nešlo to.</i>

4
00:00:19,431 --> 00:00:21,139
<i>Nic mě na to nepřipravilo.</i>

5
00:00:22,264 --> 00:00:24,973
<i>Žádné knížky, učitelé,</i>

6
00:00:26,098 --> 00:00:27,681
<i>dokonce ani rodiče.</i>

7
00:00:31,848 --> 00:00:33,889
<i>Slyšela jsem tisíce povídaček,</i>

8
00:00:34,681 --> 00:00:36,764
<i>ale žádná tohle místo
nepopsala věrně.</i>

9
00:00:38,389 --> 00:00:40,639
<i>Musíte ho vidět,
abyste mu porozuměli.</i>

10
00:00:42,306 --> 00:00:43,973
<i>A přesto...</i>

11
00:00:44,806 --> 00:00:46,598
<i>Já ho viděla</i>

12
00:00:47,223 --> 00:00:48,764
<i>a rozumím mu ještě méně,</i>

13
00:00:48,931 --> 00:00:51,931
<i>než když jsem na něj pohlédla poprvé.</i>

14
00:00:58,098 --> 00:01:00,473
<i>Někdo mu říká Americká poušť,</i>

15
00:01:01,473 --> 00:01:04,056
<i>jiní Velké pláně.</i>

16
00:01:05,431 --> 00:01:09,223
<i>Tyhle názvy si ale vymysleli
profesoři na univerzitách,</i>

17
00:01:09,848 --> 00:01:12,764
<i>kteří žijí v iluzi,
že existuje nějaký řád,</i>

18
00:01:12,931 --> 00:01:14,848
<i>a fantazírují o dobru a zlu.</i>

19
00:01:17,389 --> 00:01:20,056
<i>Pokud ho chcete poznat,
musíte po něm kráčet.</i>

20
00:01:21,348 --> 00:01:22,973
<i>Krvácet do zdejší půdy.</i>

21
00:01:24,556 --> 00:01:26,181
<i>Topit se v místních řekách.</i>

22
00:01:27,514 --> 00:01:29,556
<i>Pak poznáte jeho pravé jméno.</i>

23
00:01:31,723 --> 00:01:32,931
<i>Peklo.</i>

24
........