1
00:00:01,000 --> 00:00:04,880
TĚŽKÁ VOLBA

2
00:00:23,120 --> 00:00:28,440
Pan Vitamín
LÉKARNA

3
00:01:07,880 --> 00:01:09,920
<i>Pane Sefo, tohle je vážné.</i>

4
00:01:17,520 --> 00:01:20,920
Soudce zamítl naši žádost o propuštění
až do soudního procesu.

5
00:01:22,360 --> 00:01:26,920
To nevadí.
Teď musíme zůstat v klidu a dělat, že nic.

6
00:01:32,440 --> 00:01:33,520
Pane Sefo.

7
00:01:35,840 --> 00:01:37,600
Jestli je tu nějaký problém, řekněte.

8
00:01:38,960 --> 00:01:42,480
Jinak vám nepomůžu.

9
00:01:42,560 --> 00:01:43,880
Jako třeba co?

10
00:01:43,960 --> 00:01:45,000
Jsem váš právník.

11
00:01:45,080 --> 00:01:47,520
Nemusím to vysvětlovat.
Všechno zůstane mezi námi.

12
00:01:47,600 --> 00:01:49,440
Jistě, Fuate.

13
00:01:52,560 --> 00:01:53,560
Udělal jste to?

14
00:01:55,440 --> 00:01:56,880
Nebuďte směšný.

15
00:01:57,800 --> 00:01:59,000
Jistěže neudělal.

16
00:02:00,920 --> 00:02:04,480
Znáte mě už léta, Fuate.
Udělal bych někdy něco takového?

17
00:02:05,080 --> 00:02:08,120
Mám rodinu. Mám práci. Neudělal jsem to.

18
00:02:08,200 --> 00:02:11,200
Je to pomluva. Snaží se mě oškubat.

19
00:02:13,320 --> 00:02:14,520
Na něco se vás zeptám.

20
00:02:14,600 --> 00:02:17,800
Věříte té mladé holce, nebo mně?

21
00:02:22,200 --> 00:02:24,440
Vidíte? Jsem nevinný.

22
00:02:27,200 --> 00:02:28,320
Fuate.

23
00:02:29,440 --> 00:02:33,160
Musíte to vyřešit.
Udělejte, co je třeba. Dostaňte mě odsud.

24
00:02:38,240 --> 00:02:39,640
........