1
00:00:09,431 --> 00:00:11,098
KOSTEL DUNKER CHURCH

2
00:00:11,264 --> 00:00:15,931
BITVA U ANTIETAMU
17. ZÁŘÍ 1862

3
00:02:53,431 --> 00:02:54,473
Kapitáne.

4
00:03:16,723 --> 00:03:17,723
Já vím.

5
00:03:21,181 --> 00:03:22,181
Já vím.

6
00:04:03,014 --> 00:04:04,764
<i>Táta o válce nemluví.</i>

7
00:04:06,806 --> 00:04:09,931
<i>Když se ho ptají,
jestli bojoval, říká ne.</i>

8
00:04:11,598 --> 00:04:14,681
<i>Občas na něj
na ulici zakřičí spolubojovník.</i>

9
00:04:15,848 --> 00:04:18,348
<i>On se jen otočí
a vydá se na druhou stranu.</i>

10
00:04:21,348 --> 00:04:24,223
<i>Strávil tři roky ve vězení Unie.</i>

11
00:04:25,098 --> 00:04:26,889
<i>Když se vrátil domů,</i>

12
00:04:27,014 --> 00:04:29,723
<i>máma říkala, že vážil 44 kilogramů.</i>

13
00:06:48,431 --> 00:06:50,889
- Budeme potřebovat kuchaře.
- Nebo dva.

14
00:06:51,098 --> 00:06:52,723
K čemu?

15
00:06:52,931 --> 00:06:54,764
Protože se cpou jako o Vánocích.

16
00:06:55,014 --> 00:06:56,264
Musí se zavést příděly,

17
00:06:56,431 --> 00:06:58,889
jinak půjdou po mým jídle,
až jim dojde.

18
00:06:59,764 --> 00:07:00,598
A vašem jídle.

19
00:07:00,848 --> 00:07:02,389
Půjde s námi stádo krav.

20
00:07:03,681 --> 00:07:06,181
- Jídlo nebude problém.
- Ale bude.

21
00:07:07,514 --> 00:07:08,723
Připiš tam kuchaře.

22
00:07:11,639 --> 00:07:13,264
Chceš hnát krávy?

23
00:07:14,639 --> 00:07:16,681
Někdo na ně musí dohlídnout.

24
........