1
00:00:08,473 --> 00:00:12,514
<i>Myslím, že města
nás jako druh oslabila.</i>

2
00:00:13,764 --> 00:00:15,973
<i>Chyby tam nemají důsledky.</i>

3
00:00:17,139 --> 00:00:19,598
<i>Když vstoupíte
do cesty bez rozhlédnutí,</i>

4
00:00:19,764 --> 00:00:22,098
<i>kočár zastaví nebo uhne.</i>

5
00:00:23,014 --> 00:00:26,056
<i>Jediným důsledkem je naštvaný kočí.</i>

6
00:00:27,598 --> 00:00:30,181
<i>Tady si ale chyby nemůžete dovolit.</i>

7
00:00:33,139 --> 00:00:35,014
<i>Protože tady na vás nezáleží.</i>

8
00:00:38,306 --> 00:00:40,681
<i>Řece je jedno, jestli umíte plavat.</i>

9
00:00:41,264 --> 00:00:44,681
<i>Hadovi je jedno,
jak moc milujete své děti,</i>

10
00:00:45,139 --> 00:00:48,056
<i>a vlka nezajímají vaše sny.</i>

11
00:00:49,598 --> 00:00:53,056
<i>Když vás strhne proud, utopíte se.</i>

12
00:00:53,973 --> 00:00:57,473
<i>Když se moc přiblížíte,
něco vás uštkne.</i>

13
00:00:58,473 --> 00:01:02,056
<i>Pokud jste slabí, něco vás sežere.</i>

14
00:01:06,014 --> 00:01:07,514
Zaženeme je dál.

15
00:01:12,514 --> 00:01:15,514
<i>Překonali jsme hlavní tok řeky Brazos</i>

16
00:01:15,681 --> 00:01:17,598
<i>severně od Clear Fork.</i>

17
00:01:18,848 --> 00:01:20,973
<i>Podle mapy jsme sice pořád v Texasu,</i>

18
00:01:21,681 --> 00:01:24,431
<i>ale koryto řeky a Clear Fork</i>

19
00:01:24,681 --> 00:01:26,473
<i>určují konec civilizace.</i>

20
00:01:28,264 --> 00:01:30,931
<i>Země, kde se neplatí za chyby,
je za námi.</i>

21
00:01:31,639 --> 00:01:34,139
<i>Teď jsme v zemi,
která nezná slitování.</i>

22
00:01:43,639 --> 00:01:45,389
Na západě byla pěkná pastvina.

23
00:01:46,181 --> 00:01:48,514
Schováme je v kaňonu na severu.

24
00:01:49,389 --> 00:01:51,973
........