1
00:00:06,381 --> 00:00:07,966
- Najdi cestu ven.
- Dobře.

2
00:00:08,049 --> 00:00:08,925
Archie!

3
00:00:09,509 --> 00:00:10,427
Slyšíme tě!

4
00:00:10,510 --> 00:00:12,345
- Kde jsi?
- Kde jsi?

5
00:00:12,887 --> 00:00:14,347
Já tě najdu!

6
00:00:14,431 --> 00:00:17,892
Slepá ulička! Tudy! Pojď tudy.

7
00:00:18,893 --> 00:00:23,231
Když vzpomínám na své dětství,
bylo skvělé.

8
00:00:23,314 --> 00:00:28,486
Ale taky si vzpomínám,
že jsem se často cítila osamělá.

9
00:00:28,570 --> 00:00:29,988
Kudy se vydáš?

10
00:00:31,865 --> 00:00:32,866
Utíkej.

11
00:00:34,242 --> 00:00:37,579
Chtěla jsem bratrance a sestřenice
a všechny ty lidi,

12
00:00:37,662 --> 00:00:42,625
všechno jsem to chtěla,
ale tak velkou rodinu jsem neměla.

13
00:00:42,709 --> 00:00:45,086
A bum! Dokázal jsi to! Jo!

14
00:00:45,962 --> 00:00:47,172
Dobrý, Archie?

15
00:00:47,255 --> 00:00:49,049
Tak když jsem čekala Archieho,

16
00:00:52,385 --> 00:00:57,640
byla jsem hrozně nadšená,
že mu budeme moct vytvořit to,

17
00:00:57,724 --> 00:00:59,684
co jsem vždycky chtěla.

18
00:01:03,980 --> 00:01:08,193
{\an8}SANDRINGHAM, ANGLIE
VÁNOCE 2018

19
00:01:08,777 --> 00:01:13,198
Tak jsem dělala všechno,
co jsem mohla, aby byli hrdí

20
00:01:14,157 --> 00:01:16,159
a abych se stala součástí rodiny.

21
00:01:29,589 --> 00:01:30,840
A bublina praskla.

22
00:01:30,924 --> 00:01:32,050
<i>Vrtošivá vévodkyně…</i>

23
00:01:32,133 --> 00:01:33,843
<i>- …Amerika nepomáhá…</i>
........