1
00:00:52,023 --> 00:00:53,939
{\an8}PODLE KNIH "AVRAHAM AVRAHAM"
D.A. MISHANIHO

2
00:01:00,023 --> 00:01:02,189
- Nevidíš, jak je to zvrácené?
- Ne.

3
00:01:02,273 --> 00:01:06,356
Přivlastníš si myšlenky
a obavy pohřešovaného kluka

4
00:01:06,439 --> 00:01:08,773
kvůli kariéře.
- Kolikrát to mám říkat?

5
00:01:08,856 --> 00:01:10,273
Dělal jsem na eseji.

6
00:01:10,356 --> 00:01:14,814
Proč jsi neřekl Noře a Leonardovi
o Vincentových pocitech?

7
00:01:14,898 --> 00:01:17,314
- A policii?
- Ty dopisy jsem psal já.

8
00:01:17,939 --> 00:01:19,439
Slyšíš mě?

9
00:01:20,439 --> 00:01:23,189
Danio! Já, a ne Vincent.

10
00:01:25,856 --> 00:01:30,189
Píšeš tam, co říkal a cítil...

11
00:01:30,273 --> 00:01:33,689
Co jsem si představoval,
že si asi myslel a cítil.

12
00:01:33,773 --> 00:01:35,023
Čerpal jsi z něj, ne?

13
00:01:35,689 --> 00:01:38,439
Některé ty věci napsal on.

14
00:01:38,523 --> 00:01:41,606
Je to jeho písmo. On psal ty dopisy.

15
00:01:42,189 --> 00:01:45,689
Dělali jsme na eseji
na přijímačky na vejšku.

16
00:01:45,773 --> 00:01:50,189
Žádal jsem ho, ať se ponoří hlouběji.
Kolikrát ti to mám říkat?

17
00:01:53,356 --> 00:01:57,231
- A ty ses ponořil do něj.
- Co tím chceš říct?

18
00:01:58,648 --> 00:02:03,898
Věděl jsi o jeho zoufalství
a jeho nutkání utéct,

19
00:02:03,981 --> 00:02:07,314
ale neřekl jsi to jeho rodičům
ani tomu detektivovi.

20
00:02:07,398 --> 00:02:10,564
Ten detektiv si nezískal mou důvěru.

21
00:02:10,648 --> 00:02:12,231
Nezískal tvou důvěru?

22
00:02:13,439 --> 00:02:14,356
To jako vážně?

........