1
00:00:01,892 --> 00:00:02,892
Mami!

2
00:00:04,917 --> 00:00:06,919
<i>V minulých dílech:

3
00:00:07,050 --> 00:00:08,112
Mami!

4
00:00:08,443 --> 00:00:10,227
Vím, že máš hodně otázek.

5
00:00:10,358 --> 00:00:11,533
Mám.

6
00:00:11,663 --> 00:00:13,230
Jsem rád, že jsi
v pořádku, Rob, ale

7
00:00:13,361 --> 00:00:15,885
tohle zdaleka není u konce.

8
00:00:16,016 --> 00:00:17,669
- Jak se máš, tati?
- Rád tě vidím, synu.

9
00:00:17,800 --> 00:00:19,193
Proč jsi překročil hranici?

10
00:00:19,323 --> 00:00:20,455
Není žádná hranice.

11
00:00:20,585 --> 00:00:23,545
Je jen šedá zóna a ta
je pro každého jiná,

12
00:00:23,675 --> 00:00:26,069
takže se musíš rozhodnout,
co jsi ochoten dělat.

13
00:00:26,200 --> 00:00:30,247
Jen věz, že vše, co dělám,
je kvůli tomu, abych mohla pomáhat.

14
00:00:30,378 --> 00:00:31,466
To chápu.

15
00:00:31,596 --> 00:00:33,903
Mami, pokud mi vážně chceš pomoct,

16
00:00:34,034 --> 00:00:35,948
nedus mě,

17
00:00:36,079 --> 00:00:37,907
trénuj mě.

18
00:00:39,343 --> 00:00:40,910
Takže tohle je tvůj tým.

19
00:01:02,062 --> 00:01:03,976
Mají dodávku plnou bouchaček!

20
00:01:04,107 --> 00:01:05,369
Chci jednu.

21
00:01:12,507 --> 00:01:13,986
Vidíš to?

22
00:01:14,117 --> 00:01:16,119
Seber jeden a utíkej.

23
00:01:31,743 --> 00:01:33,658
Hej, T-Bone, co si myslíš?

24
00:01:33,789 --> 00:01:35,965
Šlápni na plyn.
........