1
00:00:04,387 --> 00:00:07,432
Je zvláštní,
co si člověk pamatuje ze školy.

2
00:00:09,225 --> 00:00:13,396
Dějepisář nám říkal,
že když indiáni zabili Custera,

3
00:00:13,479 --> 00:00:16,232
dvě squaw mu jehlami propíchly uši,

4
00:00:16,316 --> 00:00:19,277
aby v posmrtném životě lépe slyšel.

5
00:00:25,783 --> 00:00:27,452
Měls líp poslouchat.

6
00:00:45,220 --> 00:00:47,055
- Ahoj.
- Ahoj.

7
00:00:50,850 --> 00:00:52,727
- Kde jsou všichni?
- Všichni?

8
00:00:52,810 --> 00:00:54,604
Měls ze stanice zavolat posily.

9
00:00:54,687 --> 00:00:56,981
Věř mi, nikdo by nepřišel, Gino.

10
00:00:57,565 --> 00:00:58,650
Máš můj revolver?

11
00:01:03,863 --> 00:01:05,114
Je to tady?

12
00:01:05,907 --> 00:01:07,242
Tamhle.

13
00:01:08,785 --> 00:01:09,994
Tak jo.

14
00:01:12,705 --> 00:01:14,374
Hele, co to děláš?

15
00:01:15,208 --> 00:01:16,376
Jak to myslíš?

16
00:01:16,459 --> 00:01:18,211
Takhle to nejde, Gino. Jasné?

17
00:01:18,294 --> 00:01:20,171
Zvládnu to. Ty zůstaň tady.

18
00:01:20,255 --> 00:01:23,549
Hele, ten hajzl mě mučil. Budu u toho.

19
00:01:26,177 --> 00:01:27,178
Nebudeš.

20
00:01:27,262 --> 00:01:28,680
Půjdu s tebou.

21
00:01:28,763 --> 00:01:30,431
Čím déle to tady budeš řešit,

22
00:01:30,515 --> 00:01:32,600
tím spíš skončí Henry po smrti.

23
00:01:33,559 --> 00:01:35,520
Kristova noho.

24
00:01:36,688 --> 00:01:39,691
Chceš si hrát na Rocka Hudsona?

........