1
00:00:09,317 --> 00:00:12,362
Je zvláštní,
co si člověk pamatuje ze školy.

2
00:00:14,155 --> 00:00:18,326
Dějepisář nám říkal,
že když indiáni zabili Custera,

3
00:00:18,409 --> 00:00:21,162
dvě squaw mu jehlami propíchly uši,

4
00:00:21,246 --> 00:00:24,207
aby v posmrtném životě lépe slyšel.

5
00:00:30,713 --> 00:00:32,382
Měls líp poslouchat.

6
00:00:50,150 --> 00:00:51,985
- Ahoj.
- Ahoj.

7
00:00:55,780 --> 00:00:57,657
- Kde jsou všichni?
- Všichni?

8
00:00:57,740 --> 00:00:59,534
Měls ze stanice zavolat posily.

9
00:00:59,617 --> 00:01:01,911
Věř mi, nikdo by nepřišel, Gino.

10
00:01:02,495 --> 00:01:03,580
Máš můj revolver?

11
00:01:08,793 --> 00:01:10,044
Je to tady?

12
00:01:10,837 --> 00:01:12,172
Tamhle.

13
00:01:13,715 --> 00:01:14,924
Tak jo.

14
00:01:17,635 --> 00:01:19,304
Hele, co to děláš?

15
00:01:20,138 --> 00:01:21,306
Jak to myslíš?

16
00:01:21,389 --> 00:01:23,141
Takhle to nejde, Gino. Jasné?

17
00:01:23,224 --> 00:01:25,101
Zvládnu to. Ty zůstaň tady.

18
00:01:25,185 --> 00:01:28,479
Hele, ten hajzl mě mučil. Budu u toho.

19
00:01:31,107 --> 00:01:32,108
Nebudeš.

20
00:01:32,192 --> 00:01:33,610
Půjdu s tebou.

21
00:01:33,693 --> 00:01:35,361
Čím déle to tady budeš řešit,

22
00:01:35,445 --> 00:01:37,530
tím spíš skončí Henry po smrti.

23
00:01:38,489 --> 00:01:40,450
Kristova noho.

24
00:01:41,618 --> 00:01:44,621
Chceš si hrát na Rocka Hudsona?

........