1
00:00:06,333 --> 00:00:09,458
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:36,541 --> 00:00:39,000
{\an8}SKENOVÁNÍ AKTIVITY

3
00:00:46,583 --> 00:00:50,125
<i>Věděl jsem, že s tebou budou problémy,</i>
<i>hned jak jsi vešla</i>

4
00:00:50,875 --> 00:00:53,833
<i>Teď ležím na studený a tvrdý zemi</i>

5
00:01:01,333 --> 00:01:04,208
Co jsou sakra zač?

6
00:01:12,666 --> 00:01:17,541
Hlídko jedna. Hlaste se, jedničko.
Hlídko, máme problém.

7
00:01:17,625 --> 00:01:18,791
<i>Slyšíte?</i>

8
00:01:18,875 --> 00:01:20,500
Drž se mimo tento kanál.

9
00:01:20,583 --> 00:01:23,541
Ne, máme vážný problém. Ty mě neslyšíš?

10
00:01:24,208 --> 00:01:27,333
<i>Nikdy neber na operaci právníka.</i>
<i>Drž se mimo tento kanál.</i>

11
00:01:29,500 --> 00:01:30,500
Kurva!

12
00:02:12,500 --> 00:02:16,833
{\an8}O DVA TÝDNY DŘÍVE

13
00:02:26,416 --> 00:02:28,250
Pan Nyland vás očekává.

14
00:02:29,000 --> 00:02:30,000
Výborně. Děkuju.

15
00:02:30,500 --> 00:02:36,625
{\an8}TAJNÉ

16
00:02:36,708 --> 00:02:38,708
{\an8}- Pane.
- Vy jste Henderson?

17
00:02:40,833 --> 00:02:42,666
Hendricks. Owen Hendricks.

18
00:02:43,250 --> 00:02:44,708
Jak dlouho tu jste?

19
00:02:45,583 --> 00:02:49,708
Jen deset minut, ale máte hodně práce.
Řídíte celou operaci...

20
00:02:49,791 --> 00:02:54,250
Myslíte, jak dlouho tu pracuju.
Dva dny. Teď jsem dokončil CIA 101.

21
00:02:56,375 --> 00:02:58,166
Posílám vás do Senátu.

22
00:03:00,500 --> 00:03:01,333
Trefa.

23
00:03:01,916 --> 00:03:05,083
Předseda senátního
zpravodajského výboru plánuje

24
........