1
00:00:06,000 --> 00:00:07,375
<i>Viděli jste:</i>

2
00:00:07,458 --> 00:00:09,833
- Nováčci dostávají blbou práci.
- Co to sakra je?

3
00:00:09,916 --> 00:00:13,958
Lidi posílají CIA šedou poštu. Prověřte,
jestli autor může hrozbu podpořit.

4
00:00:14,041 --> 00:00:17,666
<i>Jmenuju se Max Meladzeová.</i>
<i>Jsem ve vězení ve Phoenixu.</i>

5
00:00:17,750 --> 00:00:19,833
<i>Dostaňte mě ven,</i>
<i>nebo vyzradím tajemství CIA.</i>

6
00:00:19,916 --> 00:00:21,958
Pane, zná tajné informace.

7
00:00:22,041 --> 00:00:25,208
Selby Shawová
je pseudonym Dawn Gilbaneové.

8
00:00:25,291 --> 00:00:27,083
- Kde je teď?
- Jak mám jet do Jemenu?

9
00:00:27,166 --> 00:00:29,125
Komerční let. Auto z půjčovny.

10
00:00:29,208 --> 00:00:30,875
Odkdy špioni lítají komerčně?

11
00:00:30,958 --> 00:00:33,000
Nejsem špion, jsem právník.

12
00:00:33,083 --> 00:00:35,916
- Bože!
- Myslím, že nás chceš vyšetřovat.

13
00:00:36,000 --> 00:00:37,875
Sakra!

14
00:00:37,958 --> 00:00:39,250
Spojka je Max Meladzeová.

15
00:00:39,333 --> 00:00:42,333
Někdo najal neevidovanou holku,
to by tě mělo vyděsit.

16
00:00:42,416 --> 00:00:43,916
Mám tajné dokumenty CIA.

17
00:00:44,000 --> 00:00:46,625
- Jsou ve skladu.
- Tu tašku si vezmeme.

18
00:00:48,291 --> 00:00:50,708
Kdo nastražuje do tašky kyselinu?

19
00:00:50,791 --> 00:00:51,791
Bojovník.

20
00:00:51,875 --> 00:00:54,875
Odpoledne jsem procházela
vaše sociální sítě.

21
00:00:54,958 --> 00:00:57,333
Znám každou, se kterou jste chodil.

22
00:00:57,416 --> 00:00:59,958
Ta její hrozba šedou poštou je věrohodná.

23
00:01:00,041 --> 00:01:02,583
........