1
00:03:59,333 --> 00:04:01,958
- Nechce ven.
- Cože?

2
00:04:02,041 --> 00:04:03,416
Chce zůstat uvnitř.

3
00:04:03,500 --> 00:04:04,541
Ale proč?

4
00:04:05,541 --> 00:04:07,166
Říká, že svět je příliš v hajzlu.

5
00:04:09,916 --> 00:04:11,583
Máte nějaké alergie?

6
00:04:11,666 --> 00:04:14,791
- Ne, ale…
- Prosím, nehýbejte se.

7
00:04:14,875 --> 00:04:16,875
- Dobře.
- Prosím, roztáhněte nohy.

8
00:04:21,708 --> 00:04:22,791
Dýchejte.

9
00:04:22,875 --> 00:04:24,083
- Klid.
- Ano.

10
00:04:25,458 --> 00:04:29,833
To zvládneš, chlapečku.

11
00:04:32,750 --> 00:04:35,833
A je to. To je všechno.

12
00:04:35,916 --> 00:04:38,875
- Vedla jste si skvěle.
- Skvělá práce.

13
00:04:41,333 --> 00:04:42,333
To je ono.

14
00:04:45,791 --> 00:04:46,791
Skvělá práce.

15
00:05:02,791 --> 00:05:05,250
- Co se stalo?
- Rozhodl se zůstat uvnitř.

16
00:05:05,333 --> 00:05:08,708
- Kdo?
- Mateo. Nechce ven.

17
00:05:31,625 --> 00:05:33,125
Tamhle jsem viděla nůžky.

18
00:05:55,791 --> 00:05:56,666
Co teď?

19
00:05:57,458 --> 00:05:58,291
Já nevím.

20
00:05:59,500 --> 00:06:01,583
Jak se bude krmit?

21
00:06:02,458 --> 00:06:04,125
Asi sní mě.

22
00:06:07,458 --> 00:06:08,333
A tebe.

23
00:06:32,791 --> 00:06:39,125
BARDO, FALEŠNÁ KRONIKA NĚKOLIKA PRAVD

24
........