1
00:00:06,000 --> 00:00:09,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:20,458 --> 00:00:23,166
Už tak je dost na pytel,
že zase bydlíš doma.

3
00:00:23,250 --> 00:00:26,250
Ale budeš dělat i něco jinýho
než sedět na gauči a brečet?

4
00:00:26,333 --> 00:00:29,583
Není pravda, že jen brečím,
tati, taky onanuju.

5
00:00:32,875 --> 00:00:34,291
Promiň, tati.

6
00:00:34,875 --> 00:00:38,791
Co jsem ztratil Ginu,
chci jen brečet a onanovat u porna.

7
00:00:38,875 --> 00:00:42,125
Mohl bys aspoň počkat,
až tu nebude na návštěvě babička?

8
00:00:42,208 --> 00:00:45,166
Neboj se o mě, tati. Já se tím prokoušu.

9
00:00:45,250 --> 00:00:46,458
Svým zármutkem?

10
00:00:46,541 --> 00:00:47,583
Ne, PornHubem.

11
00:00:47,666 --> 00:00:50,208
Tys viděl už všechna videa na PornHubu?

12
00:00:50,291 --> 00:00:51,458
Skoro.

13
00:00:51,541 --> 00:00:53,625
I animované věci jako<i> Pindíci, </i>

14
00:00:53,708 --> 00:00:55,583
<i>Raketové čubky</i> a<i> Kačeří přírazy.</i>

15
00:00:55,666 --> 00:00:57,458
To zní dost nechutně, mladej.

16
00:00:57,541 --> 00:01:00,125
Měl bys ses mrknout na <i>Kouzelní kmotříčci:</i>

17
00:01:00,208 --> 00:01:01,916
<i>Chuť na velkou černou kládu.</i>

18
00:01:02,000 --> 00:01:04,583
Tak jo, úplně poslední video.

19
00:01:04,666 --> 00:01:05,791
NAČÍTÁ SE…

20
00:01:07,583 --> 00:01:10,750
Gino? Tati! To je Gina!

21
00:01:10,833 --> 00:01:13,125
No jo, je to ona. To se podívejme.

22
00:01:13,208 --> 00:01:16,083
Já vždycky věděl,
tu holku čekaj velký věci.

23
00:01:16,166 --> 00:01:18,583
Jen mi nedošlo jak moc velký. A žilnatý.

24
00:01:18,666 --> 00:01:21,416
........