1
00:00:06,000 --> 00:00:09,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,000 --> 00:00:13,958
{\an8}LOVELY CORP

3
00:00:16,583 --> 00:00:20,916
Vítejte na slavnostním otevření
Lovelyho muzea umění.

4
00:00:21,000 --> 00:00:25,458
Větší kvas tohle město naposledy zažilo,
když nás Hobocop všechny nakazil svrabem.

5
00:00:25,541 --> 00:00:26,750
Rád se objímám.

6
00:00:28,875 --> 00:00:33,875
Je nám ctí, že tu dnes máme slavného
výtvarného kritika Danta Diderota.

7
00:00:33,958 --> 00:00:36,666
A jestli někdo pochybuje
o jeho renomé, je gay.

8
00:00:38,041 --> 00:00:42,041
Dante, řekněte nám prosím pár slov
o těchto krásných uměleckých dílech.

9
00:00:42,125 --> 00:00:44,250
Všichni umělci jsou šmíráci.

10
00:00:44,333 --> 00:00:48,375
Dokonce i ty poloopice,
co dělaly ty jeskynní malby v Lascaux.

11
00:00:48,458 --> 00:00:50,041
Všechno umění jsou sračky.

12
00:00:51,291 --> 00:00:52,291
Inspirativní.

13
00:00:52,791 --> 00:00:55,708
Tenhle obraz jsem nikdy nepochopil.
Líbí se vám?

14
00:00:55,791 --> 00:00:58,000
Líbí? Hergot, vždyť jsem na něm!

15
00:00:58,083 --> 00:01:02,541
Původně se jmenoval
<i>Hopson kouří mimozemského čaroděje.</i>

16
00:01:02,625 --> 00:01:05,583
Konečně to celé dává smysl.

17
00:01:05,666 --> 00:01:08,875
Karen Crawfordová,
doufám, že vám toto muzeum

18
00:01:08,958 --> 00:01:11,708
přinese pozitivní lidskou emoci štěstí.

19
00:01:12,333 --> 00:01:14,708
Víc než krabicové víno ze supermarketu.

20
00:01:14,791 --> 00:01:16,083
Kde je váš manžel?

21
00:01:16,166 --> 00:01:20,916
Bavilo mě diskutovat s ním
o lidském fusbále během doby krmení,

22
00:01:21,000 --> 00:01:25,708
zatímco jsme konzumovali a trávili
maso hovězího suchozemského savce.

23
........