1
00:00:06,000 --> 00:00:09,958
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:18,000 --> 00:00:20,875
A co vlastně ten odboj přesně je?

3
00:00:20,958 --> 00:00:22,583
Odboj je tým.

4
00:00:22,666 --> 00:00:24,791
Třeba já jsem rád součástí týmu.

5
00:00:24,875 --> 00:00:26,750
Zavři fekál, Norfe!

6
00:00:26,833 --> 00:00:28,750
Ty nejsi členem týmu, Norfe.

7
00:00:28,833 --> 00:00:30,666
Najal jsem si tě, abys mě nosil,

8
00:00:30,750 --> 00:00:34,000
a ne abys mluvil, myslel
nebo nám vykládal o svých ještěrkách.

9
00:00:34,083 --> 00:00:37,833
Jsou to pagekoni řasnatí
a jmenují se Sam a Diane a jsou…

10
00:00:37,916 --> 00:00:39,541
Na to sere pes, Norfe!

11
00:00:39,625 --> 00:00:43,333
Já tu historku o ještěrkách
chtěl náhodou docela slyšet, bejby.

12
00:00:43,416 --> 00:00:44,958
Určitě se dají dohromady.

13
00:00:45,041 --> 00:00:47,500
Láska vždycky zvítězí.

14
00:00:47,583 --> 00:00:49,583
Sklapněte. Já jsem šéf, vy idioti!

15
00:00:49,666 --> 00:00:51,291
Mám to všechno pod kontrolou!

16
00:00:51,791 --> 00:00:53,375
Norfe, podrbej mi nos, prosím.

17
00:00:53,458 --> 00:00:55,041
Jo, to mi bodlo.

18
00:00:55,125 --> 00:00:58,375
Teď udělej tři dramatické kroky,
přecházím do naléhavého tónu.

19
00:00:58,458 --> 00:01:00,750
My jsme odboj.

20
00:01:00,833 --> 00:01:03,500
Naším cílem je totálně zničit Lovely Corp,

21
00:01:03,583 --> 00:01:06,666
a vykonat tak všechny naše osobní msty.

22
00:01:06,750 --> 00:01:11,083
Vyřadili Jerryho
a moji koblihárnu z provozu!

23
00:01:11,166 --> 00:01:14,041
Vzkřísili mě z mrtvých, jo,

24
00:01:14,125 --> 00:01:16,875
a pak mě donutili naučit se PowerPoint.
........