1
00:00:05,271 --> 00:00:08,691
Ne, tak jsem to nemyslela.

2
00:00:08,775 --> 00:00:10,485
Už jsem tě tu viděl.

3
00:00:10,568 --> 00:00:15,031
<i>Kdysi jsme si nedokázali představit
ani rok 2001 a teď už skončil rok 2021.</i>

4
00:00:15,115 --> 00:00:19,619
<i>Jsme v blízké budoucnosti.
Říkáme tomu „Éra Reiwa“.</i>

5
00:00:20,370 --> 00:00:24,124
<i>Prožíváme dny,
které připomínají špatný vtip.</i>

6
00:00:24,207 --> 00:00:28,002
<i>Ale přesto neztrácíme naději.</i>

7
00:00:40,765 --> 00:00:42,183
Podívejte, kdo tu je.

8
00:00:42,851 --> 00:00:45,979
Celá vyfintěná.

9
00:00:47,063 --> 00:00:49,983
-To je rozkošné.
-Co to dělá?

10
00:00:56,614 --> 00:01:02,579
<i>Té noci
ta dívka v kočičím kostýmu zmizela.</i>

11
00:01:06,916 --> 00:01:11,129
<i>Zavřela dveře a zmizela mi z očí.</i>

12
00:01:36,279 --> 00:01:40,241
BAR MAJÁK

13
00:01:54,297 --> 00:01:56,758
<i>V době, kdy se mi
jako spisovateli konečně začalo dařit,</i>

14
00:01:57,008 --> 00:02:00,011
<i>jsem měl pár oblíbených kaváren a barů,</i>

15
00:02:00,094 --> 00:02:02,263
<i>-kde jsem, řekněme, sbíral materiál.
</i>-Prosím.

16
00:02:02,347 --> 00:02:07,060
<i>Každý den jsem psal
v jednom z těch barů a kaváren.</i>

17
00:02:07,143 --> 00:02:08,478
Vítejte.

18
00:02:12,815 --> 00:02:17,570
<i>Když jsem měl blok,
rozhlédl jsem se kolem.</i>

19
00:02:18,029 --> 00:02:21,157
<i>Hledal jsem lidi, kteří vypadali ustaraně.</i>

20
00:02:22,533 --> 00:02:28,122
<i>A pak jsem v románech
psal o jejich problémech.</i>

21
00:02:28,957 --> 00:02:34,712
<i>Nikdy mě nenapadlo,
že se sám jednou dostanu do problémů.</i>

22
00:02:38,424 --> 00:02:39,592
Promiňte.

23
........