1
00:00:02,227 --> 00:00:03,311
<i>Jednoho dne</i>

2
00:00:03,645 --> 00:00:06,689
<i>jsem dostal zprávu od holky,</i>

3
00:00:07,398 --> 00:00:10,068
<i>která byla ve třídě oblíbená.</i>

4
00:00:10,693 --> 00:00:12,737
<i>Ptala se,
jestli bych neměl zájem o sraz pro dva.</i>

5
00:00:13,363 --> 00:00:15,907
<i>Hned mě uchvátila</i>

6
00:00:16,032 --> 00:00:17,659
<i>slova „pro dva“.</i>

7
00:00:18,993 --> 00:00:20,870
<i>Vybrala si</i>

8
00:00:21,329 --> 00:00:23,665
<i>romantickou restauraci
s tajnůstkářskou atmosférou.</i>

9
00:00:25,083 --> 00:00:26,042
<i>Začal jsem věřit,</i>

10
00:00:26,126 --> 00:00:29,087
<i>-že pak půjdeme do hotelu.
</i>-Já mám nepořádek radši…

11
00:00:31,714 --> 00:00:34,592
<i>Když jsme dovzpomínali,</i>

12
00:00:35,218 --> 00:00:38,054
<i>podívala se mi do očí a řekla:</i>

13
00:00:38,972 --> 00:00:43,059
<i>„Chci tě někam vzít.“</i>

14
00:00:47,856 --> 00:00:49,065
<i>Konečně.</i>

15
00:01:02,287 --> 00:01:04,289
<i>Ale neočekával jsem, </i>

16
00:01:05,081 --> 00:01:08,042
<i>že mě chce vzít na přednášku o MLM.</i>

17
00:01:09,002 --> 00:01:12,255
<i>Řekla mi o pěti životně
důležitých živinách.</i>

18
00:01:17,510 --> 00:01:21,514
CHCI TĚ NĚKAM VZÍT

19
00:01:21,848 --> 00:01:23,266
<i>Od toho dne</i>

20
00:01:24,267 --> 00:01:27,270
<i>se občas nechám ovládat rozmary žen.</i>

21
00:01:29,898 --> 00:01:35,486
BAR MAJÁK

22
00:01:42,202 --> 00:01:45,330
-Dobrou noc.
-Děkuji. Přijďte zas.

23
00:01:50,585 --> 00:01:53,004
-Promiňte. Půjdu.
-Dobrá práce.

24
00:01:58,426 --> 00:02:00,386
........