1
00:00:03,040 --> 00:00:07,760
<i>Berlín, hlavní město nacistického Německa</i>
<i>a Hitlerovo centrum moci.</i>

2
00:00:08,080 --> 00:00:09,000
<i>Honosné město</i>

3
00:00:09,080 --> 00:00:14,240
<i>a součást Führerova plánu vybudovat říši,</i>
<i>která zastíní starověký Řím.</i>

4
00:00:14,720 --> 00:00:17,720
Adolf Hitler se považoval za architekta.

5
00:00:19,920 --> 00:00:22,000
<i>Ale pak dorazili Rusové</i>

6
00:00:22,720 --> 00:00:25,360
<i>a Hitler musí Berlín připravit na bitvu.</i>

7
00:00:26,240 --> 00:00:29,640
<i>Šlo jen o vyzvednutí</i>
<i>těch nejsilnějších děl</i>

8
00:00:29,720 --> 00:00:32,360
nad střechy města.

9
00:00:32,440 --> 00:00:34,320
<i>Z města se stala pevnost.</i>

10
00:00:35,720 --> 00:00:39,800
<i>A v jejím středu</i>
<i>byl nezničitelný Führerbunkr.</i>

11
00:00:40,400 --> 00:00:42,320
Místo jeho posledního vzdoru.

12
00:00:44,440 --> 00:00:49,560
<i>Milion sovětských vojáků,</i>
<i>pět linií nacistické obrany</i>

13
00:00:49,640 --> 00:00:52,600
<i>a bitva, která měla rozhodnout</i>
<i>o budoucnosti světa.</i>

14
00:00:53,120 --> 00:00:57,120
<i>Toto je příběh pevnosti Berlín.</i>

15
00:01:01,920 --> 00:01:05,040
<i>Největší stavební projekty</i>
<i>druhé světové války.</i>

16
00:01:06,160 --> 00:01:09,320
<i>Hitler si je objednal</i>
<i>k zajištění světové dominance.</i>

17
00:01:11,800 --> 00:01:16,760
<i>Nyní přežívají jako temná připomínka</i>
<i>Führerových fanatických vojenských ambicí.</i>

18
00:01:18,200 --> 00:01:22,400
{\an8}<i>Toto jsou tajemství</i>
<i>nacistických megastruktur.</i>

19
00:01:26,400 --> 00:01:28,560
<i>28. dubna 1945.</i>

20
00:01:31,520 --> 00:01:33,360
<i>Tanky sovětské Rudé armády</i>

21
00:01:33,440 --> 00:01:35,880
<i>se valí ulicemi válkou zmítaného Berlína.</i>

22
00:01:37,520 --> 00:01:39,920
<i>Němečtí vojáci, mnozí ještě děti,</i>

23
00:01:40,040 --> 00:01:44,120
........