1
00:00:01,735 --> 00:00:04,404
<i>Nejděsivější jednotka</i>
<i>nacistického Německa.</i>

2
00:00:05,739 --> 00:00:07,407
Společně s hákovým křížem

3
00:00:07,507 --> 00:00:10,877
byl symbol SS spojován se zlem
všude na světě.

4
00:00:11,511 --> 00:00:14,881
<i>Notorický kult</i>
<i>založený za účelem útlaku zemí.</i>

5
00:00:16,049 --> 00:00:18,051
Nikdy předtím neexistoval systém,

6
00:00:18,151 --> 00:00:20,153
velká organizace na takové úrovni,

7
00:00:20,220 --> 00:00:23,190
<i>která by se infiltrovala</i>
<i>do všech rovin života.</i>

8
00:00:23,256 --> 00:00:25,559
<i>Za účelem vybudování Hitlerova impéria.</i>

9
00:00:25,892 --> 00:00:28,261
Prvotřídní padoušská skrýš.

10
00:00:28,762 --> 00:00:30,764
<i>A za účelem vlády v třetí říši.</i>

11
00:00:33,166 --> 00:00:36,570
Rozsah jejich ambicí, jejich dosah,

12
00:00:36,670 --> 00:00:40,040
a jejich zločiny
jsou v dějinách bezprecedentní.

13
00:00:40,774 --> 00:00:44,444
<i>Toto je příběh</i>
<i>nejsmrtelnější nacistické megaorganizace,</i>

14
00:00:45,612 --> 00:00:46,780
<i>SS.</i>

15
00:00:50,050 --> 00:00:52,853
<i>Největší stavitelské projekty</i>
<i>druhé světové války,</i>

16
00:00:53,587 --> 00:00:56,690
<i>které si Hitler objednal, aby dobyl svět.</i>

17
00:00:57,524 --> 00:00:59,793
<i>Nyní jsou temnou připomínkou</i>

18
00:00:59,860 --> 00:01:02,562
<i>vůdcových fanatických, vojenských ambicí.</i>

19
00:01:03,129 --> 00:01:07,500
<i>Toto jsou tajemství</i>
<i>nacistických megastaveb.</i>

20
00:01:13,373 --> 00:01:14,875
<i>Léto 1940.</i>

21
00:01:15,475 --> 00:01:18,478
<i>Nacistická vojska postupují Francií</i>

22
00:01:19,546 --> 00:01:21,748
<i>a vytlačují Spojence z Evropy.</i>

23
00:01:23,483 --> 00:01:26,419
<i>V srdci vojsk je elitní jednotka</i>
<i>vyškolená v teroru.</i>
........