1
00:00:02,836 --> 00:00:05,505
<i>Odlehlé a neproniknutelné,</i>

2
00:00:05,605 --> 00:00:07,841
<i>tyto hory ukrývají obrovskou moc.</i>

3
00:00:08,842 --> 00:00:13,880
<i>Nad krásou tohoto místa se tají dech</i>
<i>a zrodily se tu ty nejodpornější plány.</i>

4
00:00:13,914 --> 00:00:16,850
Ústup vám zakazuji!

5
00:00:18,118 --> 00:00:21,888
<i>Alpská pevnost</i>
<i>nacistické válečné mašinerie.</i>

6
00:00:21,922 --> 00:00:25,992
Pokud jste protiletadlové dělostřelectvo
a máte chránit Hitlera,

7
00:00:26,092 --> 00:00:27,861
chcete být tady.

8
00:00:30,864 --> 00:00:33,833
<i>Megastavba obrovského rozměru</i>

9
00:00:33,867 --> 00:00:36,670
<i>na hranicích stavitelských možností.</i>

10
00:00:36,770 --> 00:00:39,873
Osobně jsem to slíbil Führerovi! Osobně!

11
00:00:40,206 --> 00:00:44,844
<i>Nejvýše položená silnice v Německu</i>
<i>vystřílená do útesu</i>

12
00:00:44,878 --> 00:00:48,448
<i>a labyrint tunelů</i>
<i>vyražených hluboko uvnitř hory.</i>

13
00:00:49,349 --> 00:00:51,151
Nemělo to uchvátit jen Hitlera.

14
00:00:51,685 --> 00:00:53,620
Mělo to uchvátit celý svět.

15
00:00:54,521 --> 00:00:58,491
<i>Toto je příběh Hitlerova</i>
<i>neblaze proslulého skalního doupěte</i>

16
00:00:58,558 --> 00:01:00,760
<i>a mocné základny ležící pod ním.</i>

17
00:01:02,963 --> 00:01:04,965
<i>Orlího hnízda.</i>

18
00:01:07,968 --> 00:01:10,837
<i>Největší válečné stavební projekty</i>

19
00:01:11,805 --> 00:01:14,674
<i>objednané Hitlerem</i>
<i>k zajištění světové dominance.</i>

20
00:01:16,843 --> 00:01:19,446
<i>Nyní přežívají jako temné připomínky</i>

21
00:01:19,512 --> 00:01:21,848
<i>Führerovy fanatických vojenských ambicí.</i>

22
00:01:22,415 --> 00:01:26,953
<i>Tohle jsou tajemství</i>
<i>nacistických megastaveb.</i>

23
00:01:27,821 --> 00:01:30,857
{\an8}ORLÍ HNÍZDO

........