1
00:00:02,102 --> 00:00:04,804
<i>Revoluční německé letectvo</i>

2
00:00:04,838 --> 00:00:08,475
<i>vytvořeno Hitlerem,</i>
<i>aby zničilo nepřítele z nebes.</i>

3
00:00:09,843 --> 00:00:13,847
A tady je, skvostná, smrtící a zlá.

4
00:00:14,414 --> 00:00:15,615
Ne.

5
00:00:15,682 --> 00:00:19,085
<i>Po celé Evropě jsou rozesety</i>
<i>ohromující pozůstatky toho,</i>

6
00:00:19,119 --> 00:00:22,622
<i>co na svém vrcholu bývalo</i>
<i>nejefektivnější bojové letectvo</i>

7
00:00:22,722 --> 00:00:24,491
<i>druhé světové války.</i>

8
00:00:26,826 --> 00:00:28,828
Jako něco z bondovky.

9
00:00:29,496 --> 00:00:33,300
<i>Vytvořené z ničeho, tajně</i>

10
00:00:33,900 --> 00:00:35,602
<i>a rychle díky Hitlerovi</i>

11
00:00:36,102 --> 00:00:39,105
<i>táhne inovaci a technologii</i>
<i>do nových výšin.</i>

12
00:00:41,241 --> 00:00:44,811
<i>Dohnat zbytek světa prostě nestačí,</i>

13
00:00:44,844 --> 00:00:46,846
Německo jej musí překonat.

14
00:00:48,581 --> 00:00:52,352
<i>AR-234 je první a poslední</i>
<i>proudový bombardér</i>

15
00:00:52,419 --> 00:00:54,087
<i>druhé světové války.</i>

16
00:00:54,154 --> 00:00:57,824
<i>Tohle je příběh Hitlerovy Luftwaffe.</i>

17
00:01:00,927 --> 00:01:04,130
<i>Největší stavební projekty</i>
<i>druhé světové války</i>

18
00:01:04,230 --> 00:01:06,833
<i>nařízené Hitlerem k ovládnutí světa.</i>

19
00:01:09,336 --> 00:01:11,638
<i>Nyní přežívají jako temné připomínky</i>

20
00:01:11,738 --> 00:01:14,341
<i>Führerovy fanatické vojenské ambice.</i>

21
00:01:15,842 --> 00:01:19,612
<i>Tohle jsou tajemství nacistických</i>
<i>megastaveb.</i>

22
00:01:28,121 --> 00:01:29,823
{\an8}<i>Květen 1944.</i>

23
00:01:30,991 --> 00:01:33,259
{\an8}<i>ve vzduchu nad středním Německem</i>

24
........