1
00:01:36,094 --> 00:01:39,014
ROD DRAKA

2
00:03:11,690 --> 00:03:12,899
<i>Jsi si jistá?</i>

3
00:03:17,237 --> 00:03:18,947
Na vlastní oči, Výsosti.

4
00:03:31,167 --> 00:03:32,627
Zůstaň tu. Mlč o tom.

5
00:03:35,130 --> 00:03:36,131
Pomoz mi do šatů.

6
00:03:51,605 --> 00:03:52,606
Kdo to ví?

7
00:03:56,610 --> 00:03:57,777
Má služebná, Talya.

8
00:03:59,112 --> 00:04:00,280
<i>A další sloužící.</i>

9
00:04:06,119 --> 00:04:08,121
<i>Byla jsem u něj včera večer.</i>

10
00:04:09,080 --> 00:04:09,998
Ještě než...

11
00:04:15,295 --> 00:04:17,255
Řekl, že chce za krále Aegona.

12
00:04:26,514 --> 00:04:27,557
Je to pravda.

13
00:04:28,892 --> 00:04:30,352
Řekl to sám od sebe.

14
00:04:31,811 --> 00:04:34,648
Jeho poslední slova,
slyšela jsem je jako jediná.

15
00:04:35,982 --> 00:04:36,983
A teď je mrtvý.

16
00:05:08,598 --> 00:05:11,559
Co to je, že to nepočká?
Zaútočil na nás Dorne?

17
00:05:15,814 --> 00:05:16,981
Král je mrtev.

18
00:05:27,492 --> 00:05:29,619
Truchleme pro Viseryse Smírného.

19
00:05:31,329 --> 00:05:32,497
Našeho vladaře.

20
00:05:35,083 --> 00:05:36,251
Našeho přítele.

21
00:05:40,171 --> 00:05:42,382
Zanechal nám však dar.

22
00:05:45,635 --> 00:05:49,889
Svým posledním dechem
sdělil královně poslední přání,

23
00:05:49,973 --> 00:05:51,933
aby ho jako lorda...

24
00:05:53,351 --> 00:05:57,313
Sedmi království
nahradil jeho syn Aegon.

........