1
00:01:36,052 --> 00:01:38,972
ROD DRAKA

2
00:02:23,391 --> 00:02:26,603
NÁPLAVOMARKA

3
00:02:30,315 --> 00:02:31,233
Tady jsi.

4
00:02:41,785 --> 00:02:44,079
Mořský had zemře, je to tak?

5
00:02:47,624 --> 00:02:49,626
-Lukeu...
-Nemůžu být Pán přílivů...

6
00:02:50,835 --> 00:02:53,380
Můj děd byl největší
námořník, co kdy žil.

7
00:02:53,463 --> 00:02:56,258
Mně je špatně dřív,
než loď opustí přístav.

8
00:02:57,133 --> 00:02:58,301
Jen všechno pokazím.

9
00:02:59,928 --> 00:03:01,221
Nechci Náplavomarku.

10
00:03:02,389 --> 00:03:04,140
Měla přejít na sera Vaemonda.

11
00:03:04,224 --> 00:03:07,227
Svůj osud si nevybíráme, Lukeu.
On si vybírá nás.

12
00:03:07,310 --> 00:03:09,896
Děd ti dal vybrat,
chceš-li být následnice.

13
00:03:11,398 --> 00:03:12,440
Říkalas to.

14
00:03:17,112 --> 00:03:20,031
A chceš vědět, jak to opravdu bylo?

15
00:03:22,826 --> 00:03:23,910
Měla jsem strach.

16
00:03:25,870 --> 00:03:30,417
Bylo mi čtrnáct let, jako teď tobě.

17
00:03:31,835 --> 00:03:35,130
Nebyla jsem připravena
stát se královnou Sedmi království.

18
00:03:35,755 --> 00:03:39,217
Byla to však má povinnost.

19
00:03:39,301 --> 00:03:44,139
Za čas jsem pochopila,
že si své nástupnictví musím zasloužit.

20
00:03:46,057 --> 00:03:49,477
-Nejsem jako ty.
-Jak to myslíš, milý hochu?

21
00:03:49,561 --> 00:03:50,520
Nejsem tak...

22
00:03:52,772 --> 00:03:53,690
dokonalý.

23
00:04:03,825 --> 00:04:05,368
Jsem všechno, jen to ne.

........