1
00:00:56,250 --> 00:00:57,875
<i>Co je to hrdina?</i>

2
00:00:59,250 --> 00:01:02,708
<i>Hrdina je někdo, kdo slouží,</i>
<i>aby jsme se cítili jako lepší lidé,</i>

3
00:01:06,708 --> 00:01:08,625
<i>někdo, koho jde požádat o oběť,</i>

4
00:01:08,708 --> 00:01:11,500
<i>když už nemáme odvahu riskovat.</i>

5
00:01:21,583 --> 00:01:26,166
<i>Je symbolem, který nám pomáhá doufat</i>
<i>v naše bližní i v nás samotné,</i>

6
00:01:28,958 --> 00:01:33,250
<i>věřit, že nakonec dobro</i>
<i>vždy zvítězí nad zlem.</i>

7
00:01:41,250 --> 00:01:43,500
<i>Já jsem hrdina.</i>

8
00:01:54,750 --> 00:01:58,750
VYDAVATELSTVÍ MONARDI

9
00:02:12,958 --> 00:02:16,708
Ředitel odešel.
Toto je hodnocení našeho redaktora.

10
00:02:16,791 --> 00:02:17,791
Hezký den.

11
00:03:57,791 --> 00:03:59,500
- Ahoj, Marto.
- Ahoj.

12
00:03:59,583 --> 00:04:02,208
- Ahoj Marto, šťastnou cestu!
- Díky, brzy se uvidíme.

13
00:04:02,291 --> 00:04:03,291
Brzy se uvidíme.

14
00:04:06,958 --> 00:04:10,750
- Co se děje?
- Takže zítra odjíždíš?

15
00:04:10,833 --> 00:04:13,541
Vědělas, že musím odjet,
a nerozloučily jsme se.

16
00:04:14,208 --> 00:04:16,000
Stejně nám budeš chybět.

17
00:04:16,875 --> 00:04:19,875
Je to jen než dopíšu tu práci, slibuju.

18
00:04:19,958 --> 00:04:21,833
Vrať se brzy, absolventko!

19
00:04:26,875 --> 00:04:29,000
- Mám tě ráda.
- Já tebe taky.

20
00:04:30,250 --> 00:04:31,625
Kristova noho!

21
00:04:33,083 --> 00:04:34,083
Podívejte se mi do očí!

22
00:04:35,625 --> 00:04:39,500
Hodinu jsem mluvil
s mluvčím toho ministra a omlouval se.

23
00:04:39,583 --> 00:04:41,333
........