1
00:00:03,737 --> 00:00:08,617
# Here comes the bride

2
00:00:08,617 --> 00:00:12,871
# Fair, fat and wide

3
00:00:12,871 --> 00:00:20,378
# Slips on a banana peel
and goes for a ride

4
00:00:20,378 --> 00:00:24,965
# Here comes the groom... #

5
00:00:32,181 --> 00:00:34,099
Dobré ráno, drahá.

6
00:00:34,099 --> 00:00:36,476
Kde jsme?
Zrovna jsme projeli Wanganellou.

7
00:00:36,476 --> 00:00:38,979
A jak ještě daleko?
Jsme skoro v půlce.

8
00:00:38,979 --> 00:00:42,023
To si sakra děláš srandu.

9
00:00:42,023 --> 00:00:43,691
Lhal bych ti někdy, má drahá?

10
00:00:43,691 --> 00:00:46,402
Neříkej mi tak.
Jak?

11
00:00:46,402 --> 00:00:48,655
"Má drahá"
Zní to jako na starou osobu.

12
00:00:48,655 --> 00:00:52,074
Já jsem starej.
Jo, no, předstírejme, že nejsi.

13
00:00:52,074 --> 00:00:54,201
Připadá mi to,
jako bych prchala se svým dědečkem.

14
00:00:58,122 --> 00:01:00,082
# Well, I'm goin' up
the country

15
00:01:00,082 --> 00:01:02,371
# Babe, don't you wanna go?

16
00:01:03,919 --> 00:01:07,869
# Well, I'm goin' up the country
Babe, don't you wanna go?

17
00:01:09,591 --> 00:01:13,339
# Takin' you some place
I've never been before

18
00:01:14,846 --> 00:01:18,345
# I'm goin', I'm goin'
where the water tastes like wine

19
00:01:20,226 --> 00:01:23,761
# I'm goin' where the water
tastes like wine

20
00:01:25,606 --> 00:01:29,355
# Can jump in the water
Stay drunk all the time

21
00:01:31,195 --> 00:01:35,275
# I'm gonna leave this city
Got to get away... #

22
00:01:36,658 --> 00:01:40,370
........