1
00:00:18,563 --> 00:00:22,692
FLEISHMAN V PRŮŠVIHU

2
00:00:41,680 --> 00:00:43,891
<i>Fleishman se</i>
<i>ráno probudil ve městě,</i>

3
00:00:43,974 --> 00:00:46,185
<i>kde strávil celý svůj dospělý život.</i>

4
00:00:46,268 --> 00:00:48,312
<i>A kupodivu byl najednou</i>

5
00:00:48,395 --> 00:00:51,190
<i>obklopený ženami, které ho chtěly.</i>

6
00:00:52,523 --> 00:00:53,690
<i>Neobyčejnými ženami.</i>

7
00:00:53,901 --> 00:00:56,237
<i>Emancipovanými a nezávislými ženami,</i>

8
00:00:56,320 --> 00:00:58,447
<i>které věděly, co chtějí.</i>

9
00:00:59,406 --> 00:01:01,242
<i>Ženy napohled laskavé.</i>

10
00:01:01,951 --> 00:01:05,663
<i>Ženy působící motivovaně a svolně.</i>

11
00:01:07,777 --> 00:01:10,529
<i>Některé ale poslaly jen fotku s tangy.</i>

12
00:01:11,191 --> 00:01:14,075
<i>Nebo s čouhajícími kozami.</i>

13
00:01:14,502 --> 00:01:17,088
<i>Nebo je přímo ukázaly.</i>

14
00:01:17,171 --> 00:01:19,507
<i>Na rozvedeného</i>
<i>po 15 letech manželství</i>

15
00:01:19,591 --> 00:01:22,260
<i>toho bylo snad až příliš.</i>

16
00:01:22,343 --> 00:01:26,097
<i>Tohle všechno po tom,</i>
<i>co ho v mládí všechny odmítaly?</i>

17
00:01:26,180 --> 00:01:30,310
<i>Po tom, co se</i>
<i>s jednou ženou spojil navždy?</i>

18
00:01:30,393 --> 00:01:32,103
<i>Kdo by to byl řekl?</i>

19
00:01:32,186 --> 00:01:35,773
<i>Kdo by to byl řekl,</i>
<i>že ho ještě čeká něco takového?</i>

20
00:01:35,857 --> 00:01:37,859
<i>Pro Tobyho ženy nebyly objekty.</i>

21
00:01:37,942 --> 00:01:41,487
<i>Byly to rádkyně. Nebo spíš hrdinky.</i>

22
00:01:41,571 --> 00:01:44,532
<i>Učily ho, jak žít, když se teď najednou</i>

23
00:01:44,616 --> 00:01:47,577
<i>ocitl bez Rachel.</i>

24
00:01:48,453 --> 00:01:51,581
<i>Ve svém novém bytě</i>
........