1
00:01:03,480 --> 00:01:05,949
Priniesol si so sebou
rádiové navádzacie zariadenie?

2
00:01:06,200 --> 00:01:09,431
Áno, mám ho.
Dobre.

3
00:01:11,200 --> 00:01:15,956
Odboj má pripraveného muža,
ktorý ho odnesie spojencom.

4
00:01:16,600 --> 00:01:19,513
Daj mi ho do tašky pod stolom.

5
00:01:20,080 --> 00:01:22,879
Nie, nemôžem.
Takto sme to robili už predtým.

6
00:01:23,120 --> 00:01:26,112
Zobral som ho z modelu
ktorý v sobotu testujú.

7
00:01:26,280 --> 00:01:30,239
Ak bude chýbať, gestapo preverí
každého v mojom oddelení.

8
00:01:30,720 --> 00:01:34,793
Major Lutz, čo budeme robiť?

9
00:01:35,320 --> 00:01:38,358
Tentoraz ma musíte dostať preč z Nemecka.

10
00:01:38,520 --> 00:01:40,716
Vezmem navádzacie zariadenie
do Anglicka sám.

11
00:01:40,880 --> 00:01:42,678
Ale nemôžeme ťa dostať von.

12
00:01:42,840 --> 00:01:46,071
Každého muža v tvojom oddelení
sleduje gestapo.

13
00:01:46,240 --> 00:01:47,799
Sám si mi to povedal.

14
00:01:48,000 --> 00:01:49,354
To je pravda.

15
00:01:52,320 --> 00:01:56,359
Môj muž sedí za barom
a dáva na mňa pozor.

16
00:01:57,160 --> 00:01:58,753
Vidíš ho?

17
00:01:59,600 --> 00:02:02,035
Budem sa musieť porozprávať so svojím kontaktom.

18
00:02:02,480 --> 00:02:05,438
Možno má predstavu ako
ťa dostať von.

19
00:02:06,000 --> 00:02:11,518
Ak sa mi do piatku neozveš,
musím ho dať späť do rakety.

20
00:02:12,000 --> 00:02:14,310
Budeš o mne počuť major.

21
00:02:14,760 --> 00:02:16,319
Dobre.

22
00:02:20,000 --> 00:02:21,957
Mimochodom slečna Fensterová,

23
........